Gå til innhold
Annonse
Anlegg rammet av IPN. Ilustrasjonsfoto
Anlegg rammet av IPN. Ilustrasjonsfoto

Innen 1. juli 2013 skal alle flytende akvakulturanlegg ha anleggssertifikat. De som har behov for midlertidig dispensasjon må sende søknaden så snart som mulig, senest 21. juni.

Annonse

Sertifikatet som dokumenterer at anlegget er montert forsvarlig og tåler miljølastene på lokaliteten, skal være utstedt av et inspeksjonsorgan som er akkreditert for å utstede anleggssertifikat, skriver Fiskeridirektoratet i dag.

Flytende akvakulturanlegg som ikke har anleggssertifikat, kan ikke brukes til akvakultur etter 1. juli 2013. Foto: Kyst.no
Flytende akvakulturanlegg som ikke har anleggssertifikat, kan ikke brukes til akvakultur etter 1. juli 2013. Foto: Kyst.no

Flytende akvakulturanlegg som ikke har anleggssertifikat, kan ikke brukes til akvakultur etter 1. juli 2013.

Fiskeridirektoratet er kjent med at blant annet manglende kapasitet hos tjenesteleverandører fører til at det ikke vil foreligge anleggssertifikat innen fristen for alle anlegg som skal ha dette. For videre drift på disse lokalitetene etter 1. juli, må det søkes midlertidig dispensasjon fra forskriften om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-forskriften).

- Må søke så raskt som mulig

Fiskeridirektoratet har allerede fått en del søknader om midlertidig dispensasjon fra NYTEK-forskriften. Andre selskap som trenger slik dispensasjon for en eller flere lokaliteter må søke om dette så raskt som mulig og senest innen fredag 21. juni.

Vi ber om at det enkelte selskap sender en felles søknad for alle aktuelle lokaliteter, og at det i søknaden blir gitt individuelle begrunnelser og tidsprognoser for hver enkelt lokalitet.

Les også: Nødvendige avklaringer om lokalitetsundersøkelser

Les også: Utsettelse av frist for anleggssertifikat