Gå til innhold
Annonse

Til forskjell fra Marine Harvest og Grieg Seafood, som begge har varslet markedet om markant nedgang i slaktevolumet fremover, varsler SalMar økning i slaktevolumet.

Annonse

I følge en børsmelding fra SalMar har selskapet juster opp slaktekvantumet for fjerde kvartal - størst er økningen i Midt-Norge. Inkludert Norskott Havbruk AS forventer SalMar å slakte ca. 64.500 tonn sløyd vekt i løpet av hele 2007. For året som helhet fordeler dette seg med ca. 44.500 tonn sløyd vekt for SalMar Midt-Norge og ca. 7.500 tonn sløyd vekt for SalMar Nord-Norge. Norskott Havbruk forventer å slakte ca. 25.000 tonn sløyd vekt, hvorav SalMars andel er 50 % (ca. 12.500 tonn sløyd vekt). SalMar har etter kvartalets slutt kjøpt 2 nye konsesjoner i Midt-Norge gjennom erverv av 100 prosent av aksjene i Henden Fiskeoppdrett AS og E. Rangøy AS. Driften av konsesjonene vil raskest mulig bli integrert i SalMar sin øvrige virksomhet i Midt- Norge.

Annonse