Gå til innhold
Annonse

Kartlegger om villfisk kan være smittekilder til oppdrettsfisk

Foto er tatt av Even Thoen fra VI under prøvefisket.
Foto er tatt av Even Thoen fra VI under prøvefisket.

Flere settefiskprodusenter tar del i et forskningsprosjekt for å undersøke om fisk i vassdraget de henter vann fra, kan være potensielle smittekilder for oppdrettsfisken.

Annonse

Sisomar er et av fem settefiskanlegg som sammen med Marine Harvest, Salmar, Trøndersmolt deltar i forskningsprosjektet "Laksepox, smittesporing i fisk og miljøprøver, sanering av anlegg og mulig vertikal overføring" i regi av Veterinærinstituttet. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og med på laget er også Pharmaq Analytic AS og Åkerblå AS.

I forrige uke startet Sisomar prøvefiske i Straumvatnet, som er en innsjø i Sørfold kommune i Nordland for å undersøke smittekilder.

Daglig leder Jon Meisfjord. Foto: Sisomar.
Daglig leder Jon Meisfjord. Foto: Sisomar.

Daglig leder Jon Meisfjord i Sisomar sier at selskapet deltar på lik linje med de andre settefiskanleggene aktivt med uttak av prøver fra fisk i vannkilden, prøver fra fisk i anlegget, biofilm, vannanalyser med mer.

Prosjektet skal undersøke om anadrom eller stasjonær fisk i vassdraget kan være potensielle smittekilder. Resultatet av prøvefisket vil bli sendt til fylkesmannen i Nordland som ønsker å bruke resultatet som et grunnlag for å få oversikt over bestanden av fisk i vassdraget.

Meisfjord sier til kyst.no at de er med på dette forsøket, da de har hatt tilfeller av utbrudd relatert til POX-virus i anlegget gjennom flere år, hvor det første tilfellet ble observert i 2006.

– Utbruddene har i de fleste tilfellene vært relativt beskjedne med lav utgang for vår del men i november/desember 2016 fikk vi et relativt kraftig utbrudd. Det viser seg at utbrudd som følger av POX-viruset blir observert hyppigere langs kysten. Forklaringen kan være at metodikken for å avdekke viruset er kommet på plass, forklarer Meisfjord.

Skjermdump av Facebook-posten til Sisomar.
Skjermdump av Facebook-posten til Sisomar.

Har lenge lett etter årsaken

Han ser ikke bort fra at dødelighet på grunn av gjellelidelser (eks gjellebetennelse o.l.), kan skyldes en infeksjon med POX-virus som enten primær eller sekundær årsak.

– Sisomar og flere andre settefiskanlegg har lenge lett etter årsaker til utbruddene, men har ikke klart å finne dette til tross for stor innsats fra flere fagmiljø. I tilfellet med POX vet vi ikke noe om årsakene til at det oppstår, vi håper at deltakelse i dette prosjektet kan gi oss noen svar slik at vi får på plass kunnskap om hvorfor det oppstår og hvilke tiltak som kan settes i verk for å unngå eventuelt utbrudd i anlegget, opplyser Sisomar-sjefen.

– Mange årsaker til gjelleproblemer

Brit Tørud fra Veterinærinstituttet sier det kan være mange forskjellige årsaker til gjelleproblemer hos oppdrettsfisk. Hun opplyser at i 2015 ble det ved Veterinærinstituttet karakterisert et koppevirus (Salmon gill poxvirus) som alene eller sammen med andre smittestoffer settes i sammenheng med gjellesykdom.

De typiske forandringene som en ser i gjellene ved en laksepoxinfeksjon ble påvist ved Veterinærinstituttet allerede i 1995.

Brit Tørud, fiskehelseansvarlig, fiskehelse og biosikkerhet i Veterinærinstituttet. Foto: Vetinst.
Brit Tørud, fiskehelseansvarlig, fiskehelse og biosikkerhet i Veterinærinstituttet. Foto: Vetinst.

– Sykdommen har ofte et dramatisk forløp med høy dødelighet i settefiskfasen. Laks i sjø kan også rammes av «laksepox». På grunn av de store tapene som enkelte anlegg har ved denne infeksjonen, gir Fiskeri og havbruksnæringens forskingsfond midler til å gjennomføre undersøkelser for å finne kilden til dette viruset, hvordan viruset kommer inn i settefiskanlegget, hvordan det sprer seg innad i anlegget og om vi kan påvise viruset i miljøprøver og fisk før det blir utbrudd.

- Skal vare ut 2018

I prosjektet arbeider de også med å finne metoder for å spore viruset for å se om det er mulig å skille virus fra ulike steder med genetiske metoder.

– Undersøkelser med tanke på vertikal overføring pågår også. Dette er kunnskap som trengs for å kunne bekjempe sykdommen. Det er påvist laksepoxvirus i vill laks. Derfor er det viktig å få undersøkt den ville fisken i inntaksvannet til settefiskanlegget for å se om eventuell smitte derfra kan settes i forbindelse med sykdommen, påpeker hun.

Prosjektet startet høsten 2016 og skal vare ut 2018.