Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonfoto grønne konsesjoner.
Illustrasjonfoto grønne konsesjoner.

Ein outsider på søkjarlista til nye laksekonsesjonar er Norsk Sjømat Oppdrett AS på Stranda. Selskapet, som er ein del av Norsk Sjømat-konsernet, eig alt ein konsesjon, som er leigd ut.

Annonse

– Vi treng fleire konsesjonar slik at vi kan skaffe oss råstoff til produksjonen, seier administrerande direktør Per Magne Grøndahl i Norsk Sjømat til Sunnmørsposten, og legg til at han reknar med å få,

Norsk Sjømat vidareforedlar laks, og Grøndahl meiner det er eit godt argument for å få av dei nye konsesjonane.

Han seier til avisen at dei har lagt inn bod, men fryktar at dei har lite å stille opp med i forhold til dei store lakseselskapa på børsen.

Eit anna nyetablert selskap frå Møre og Romsdal som ifylgje Sunnmørsposten har meldt seg på i kampen om nye konsesjonar er Prophylaxia AS, Aqua Farms Vartdal, Fjordlaks Aqua og Øyfisk i Midsund - til liks med storselskapa i regionen Marine Harvest og Salmar.

Annonse