Gå til innhold
Annonse
Laks som hopper merd anlegg fisk
Laks som hopper merd anlegg fisk

At lakseprodusentene ikke tjener mer penger enn de gjør med dagens laksepriser er urovekkene og bør få alarmklokkene til å kime mer enn børsbjellene.

Annonse

Kommentar: Av Gustav-Erik Blaalid, Ansvarlig redaktør Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no

I dagens fremleggelse av Q3 resultatet for Salmar er konsernsjef Yngve Myhre våken nok til å påpeke dette i klartekst når han sier at: "...vi er ydmyke for at dette (kvartalsresultat på 360 millioner kroner) i stor grad er drevet av et sterkt marked..", for så å nevne driftsutfordringene som står i kø: PD og lakselus i særdeleshet, og nå gjellesykdommene AGD som trolig vil gjøre seg sterkere gjeldende utover året og neste år.

Salmar presenterer EBIT/kg-tall fra Midt-Norge på 12,98 kr, fra Nord-Norge på 11,46 kr, og fra Rauma på 5,05 kr. Det siste tallet inneholder riktignok noe tap på stamfisk, men en vesentlig grunn for det lave tallet er PD-utbrudd. I alle regioner melder Salmar om lavere tilvekst, flere lusebehandlinger og sykdomsutbrudd.

Denne gjennomgangsmelodien kjenner vi igjen fra gårsdagens presentasjon fra Lerøy-gruppene som sier mye av det samme når de melder status om egen drift: Lavere snittvekt, høyere kostnader på lusebehandling og mer sykdom. At både Salmar og Lerøy presenterer rekordresultater, sier altså ikke så mye om hvor flinke de er til å produsere laks, men det sier en hel del om laksemarkedet og prisene. Som i lange perioder ligger nærmere 40 kroner kiloen. Hadde prisen lagt rundt 30 kroner kiloen, ville de fleste ha presentert røde tall.

Det er nettopp dette som bør bekymre konsernsjefene. Produksjonskostnadene dra seg kraftig oppover, og kommer i skyggen for de blendende tallene fra børsen.

 

Annonse