Gå til innhold
Annonse
Arkivfoto laksemerder.
Arkivfoto laksemerder.

-Vi binder konsesjonene for laks og ørret i Finnmark til Sør-Varanger og Nesseby, skriver Dharma Rajeswaran i Troika Seafarms AS i en pressemelding.

Annonse

Gjennom lukket budrunde fikk Troika Seafarms AS sju av de ti oppdrettskonsesjoner for laks og ørret som ble tildelt i Finnmark i 2006. Etter denne tildelingen eier Troika Seafarms AS 23 konsesjoner i Finnmark med lokaliteter fra Laksefjorden til Varanger. Troika Seafarms AS er 100 prosent eid av Villa Salmon AS og inngår i konsernet Villa Gruppen. Selskapet har nå besluttet å binde fire av de overnevnte konsesjonene til Nesseby kommune og tre til Sør-Varanger. -Vi planlegger å starte produksjon på disse i løpet av 2007 og dette vil styrke vår satsing på slakteri og prosessinganlegg ved Kirkenes Processing AS i Kirkenes. Denne satsingen vil gi nye varige arbeidsplasser i disse kommunene. Vi er svært fornøyd med at dette vil gi positive ringvirkninger for hele Øst-Finnmark generelt og for overnevnte kommuner spesielt, sier Rajeswaran i en pressemelding.

Annonse