Gå til innhold
Annonse
Rolf Giskeødegaard og Anne Ditlefsen
Rolf Giskeødegaard og Anne Ditlefsen

Oslo: Norges forskningsråd har lansert sin nye nettside, som blant annet har en komplett prosjektoversikt.

Annonse

Gustav-Erik Blaalid

 

Rolf Giskeødegaard og Anne Ditlefsen (Rettighetshaver: Gustav-Erik Blaalid)
Rolf Giskeødegaard og Anne Ditlefsen (Rettighetshaver: Gustav-Erik Blaalid)
Rolf Giskeødegaard og Anne Ditlefsen

- Detter er til stor nytte for alle som ønsker å se hva midler fra Norges forskningsråd bruker til, og hvilke prosjekter som har fått støtte, sier de stolte fadderne til den nye nettsiden, informasjonsrådgiver Anne Ditlefsen og spesialrådgiver Rolf Giskeødegaard. Inntil nå har  det ikke eksistert en database der utenforstående kan få en fullstendig oversikt over alle prosjekter som er i sving. Ved hjelp av søkefunksjonen kan brukerne finne ut hva som eksempelvis er gitt av støtte til prosjekter som jobber med utvikling av vaksine på torsk, eller avl, eller noe annet av et hundretalls ulike prosjekter. Da snakker vi om det som skjer på havbruk.

Nyhetsbrev og faktaark Som et ledd i økt fokus på forskningsformidling har NFR for lengst begynt å utgi eget nyhetsbrev fra havbruksprogrammet som fokuserer på resultater fra forskning som er finansiert av NFR. I tillegg har de begynt å laga faktaark. - Vi stiller krav til prosjektlederne at de skal popularisere oppsummeringen i prosjektene slik at disse skal være tilgjengelige for brukerne av forskningen, sier Rolf Giskeødegaard. Informasjonsavdelingen bearbeider og tilrettelegger det som kommer inn fra forskerne, og resultatet har blitt en suksess. - Vi opplever nå at forskere i større grad kommer med faktaarkene selv nettopp for å være mer synlige, sier Anne Ditlefsen. Både faktaarkene og nyhetsbrevet er å finne på den nye siden til NFR. De som vil gjøre en teste kan gå inn på:

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?pagename=havbruk/Page/HovedSide&c=Page&cid=1088005975948