Gå til innhold
Annonse
Charles Høstlund, daglig leder NRS. Foto: Therese Soltveit.
Charles Høstlund, daglig leder NRS. Foto: Therese Soltveit.

- NRS fikk påvist ILA på tre lokaliteter i et driftsområde i Region Nord. Uttak av fisken ble startet umiddelbart etter påvisningen og dette har hatt en vesentlig innvirkning på resultatet for kvartalet, sier konsernsjef Charles Høstlund i en kommentar til fjerdekvartalsresultatet for NRS.

Annonse

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2017 på 95 millioner kroner (101 mill. i Q4 2016) og en EBIT pr. kg på 15,51 kr (26,83 kr/kg).

For hele 2017 har NRS driftsinntekter på nesten 5 milliarder kroner og oppnådde en operasjonell EBIT på 628 millioner. Styret foreslår et utbytte på  5,20 kr per aksje for 2017.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2017 på 116,0 mill (75,2 mill. i Q4 2016). Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble 15,84 kr (28,77 kg/kg).

Produksjonskostnadene i Region Nord på de lokalitetene som ikke hadde ILA, endte på 33,10 kr. Dette er ned noe fra 37,57 i tredjekvartal, men noe opp fra 32,21 kr i Q4 i 2016.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2017 på 24,4 millioner (50,7 mill kr Q4 2016). Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble 14,12 kr (24,39 kr/kg).

Produksjonskostnadene i Region Sør var høyere enn i Region Nord. De endte på 38,60, opp fra 38,02 i Q3 og opp fra 37,26 i Q4 2016.

Nesten doblet slaktevolum

NRS slaktet sitt nest høyeste volum i et kvartal da de endte på 9 052 tonn sløyd vekt. Volumet er også 93 % høyere enn tilsvarende kvartal året før. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 7 326 tonn i Region Nord og 1 726 tonn i Region Sør.

For 2018 forventes slaktevolumet å bli 42 500 tonn, som er en økning på 33 % fra 2017.

Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 22 471 tonn laks, som er 27 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Dette er det høyeste solgte kvantum for et kvartal i NRS sin historie.

- NRS fikk i kvartalet påvist ILA på tre lokaliteter i et driftsområde i Region Nord. Uttak av fisken ble startet umiddelbart etter påvisningen og dette har hatt en vesentlig innvirkning på resultatet for kvartalet, sier konsernsjef Charles Høstlund i en børsmelding.

Nå er fokuset over på vekst.

- NRS har et sterkt fokus på ytterligere vekst og utnyttelse av vår produksjonskapasitet og har 26 % høyere biomasse i sjøen sammenlignet med utgangen av samme kvartal i forrige år, uttaler Høstlund.