Gå til innhold
Annonse
Andreas Nordgreen
Andreas Nordgreen

Hvorfor er det så vanskelig å gi torkselarvene et formulert fôr? Hva er forskjellen på dette fôret og det levende-fôret man i dag er nødt å tilby dem som startfôr?

Annonse

Cand. scient Andreas Nordgreen disputerer 26. juni for PhD graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: ”Challenges related to delivery of water soluble nutrients to marine fish larvae. Evaluation of changes in nutritional quality due to production process and leaching from larval diets -with emphasis on protein quality.” Oppdrett av torsk er en industri som forventes å bli større og dermed viktigere i nær framtid, på tross av flere biologiske utfordringer. En av de viktigste utfordringene er å få fisken til å overleve de første par månedene etter klekking. I denne fasen er det vanlig å fôre torsken med levende dyreplankton. Dette er fordi bruk av tørrfôr i stedet for levende dyreplankton har vist å gi lavere vekst og overlevelse i denne perioden. Dyrking og bruk av dyreplankton er både kostbart og tidkrevende for oppdretterne. En har derfor lenge prøvd å utvikle et tørrfôr som kan erstatte dyreplankton uten å gi redusert vekst og overlevelse. Dyreplankton har et høyt innhold av vannløselig protein, noe som er antydet å være en nøkkelfaktor innen proteinfordøyelse hos fiskelarver. Målet med studiene var å undersøke forskjellene i proteinkvalitet mellom dyreplankton og tørrfôr og å evaluere forandringen i proteinkvalitet som følge av fôr prosess og lekkasje av vannløselige næringsstoffer ved utfôring. Dyreplankton hadde et mye høyere innhold av vannløselig protein enn råvarer som normalt brukes i produksjonen av tørrfôr. Fordøyelighetsstudier viste også at vannløselig protein hadde en høyere fordøyelighet enn protein som ikke var vannløselig. Produksjon av tørrfôr reduserte både konsentrasjonen av vannløselig protein og fordøyeligheten. Videre taper fôret kvalitet idet det kommer i vannet fordi store mengder av det vannløselig proteinet lekker ut. Dette gjelder også vannløselig vitaminer og mineraler. Resultatene antyder at tapet av vannløselige næringsstoffer under produksjon av fôr og lekkasje av næringsstoffer før fisken får spist fôret er en medvirkende årsak til den reduserte veksten i forhold til bruk av levende fôr. Dette gjelder for de fleste fôrtyper som finnes i dag. Personalia Andreas Nordgreen er født i 1974 og oppvokst i Bergen. Han fullførte Cand. scient.-graden innen havbruksbiologi ved Universitetet i Bergen i 2002. Doktorgradsarbeidet har blitt gjennomført ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) Tidspunkt og sted for disputasen: 26.06.2007, kl. 10:15, ”Sildetønnen”; NIFES, Nordnesboder 4, 4 etg.

Annonse