Gå til innhold

Kunstig intelligens i kampen mot plankton og alger

Den nye sensoren skal ifølge Scottish Aquaculture Innovation Centre kunne automatisk ta prøver, identifisere og telle spesifikke mikroorganismer ved hjelp av bildeanalyse i sanntid. Foto:  SAIC
Den nye sensoren skal ifølge Scottish Aquaculture Innovation Centre kunne automatisk ta prøver, identifisere og telle spesifikke mikroorganismer ved hjelp av bildeanalyse i sanntid. Foto: SAIC

Et skotsk konsortium tar et betydelig skritt mot utviklingen av et system for tidlig påvisning av potensielt farlig plankton og alger.

Teknologileverandør for marin industri OTAQ, Fraser Cytometry Centre (IFCC) ved Universitetet i Aberdeen, the Scottish Aquaculture Innovation Centre (SAIC), og CENSIS (the Innovation Centre for sensor and imaging systems and Internet of Things technologies) står bak idéen av den nye sensoren som automatisk skal kunne ta prøver, identifisere og telle spesifikke mikroorganismer ved hjelp av bildeanalyse.

Sanntidsdata

- Ved hjelp av mikroskopkamera-teknologi og et vannprøveverktøy vil selskapets nye system bruke kunstig intelligens (dyp læring) for å behandle bilder og gi sanntidsdata for oppdrettere, skriver SAIC i en pressemelding. 

Produsentene kan deretter iverksette forebyggende tiltak, for eksempel kan de ifølge selskapet aktivere den såkalte «bubble curtain», eller barriere for å beskytte en vannstrekning eller stoppe fôring av fisk hvis nødvendig.

Flere fordeler

- Systemet forventes å forbedre fiskens velvære og beskytte bestanden, samt forbedre bruken av fôr og bidra til å gjøre hele overvåkingsprosessen for vannkvalitet mer effektiv og kostnadseffektiv for produsentene, skriver selskapet.

OTAQ forteller at flere selskaper allerede har uttrykt interesse for den nye teknologien.

Salgssjef i OTAQ Chris Hyde mener at plankton og alger er et betydelig problem for havbruksnæringen derfor er det viktig å ha fokus på hvordan dette kan løses.

- Store mengder av laks har gått tapt de siste årene, fra Norge til Chile, på grunn av algeoppblomstring. Tidlig påvisning av skadelige arter av plankton og alger har vært et viktig fokus for oss, og vi ønsker å overvinne dette problemet med vår nye sensorteknologi, som fundamentalt vil automatisere prosessen og gi nøyaktig informasjon om antall plankton 24 timer i døgnet.

Les hele artikkelen på Kyst.no sin søsternettside FishFarmingExpert.

Har du en sak du
vil tipse oss om?