Gå til innhold
Annonse

Laget håndbok så andre kan lære av havbruksnæringen

NTNU, Frøya videregående skole og havbruksnæringa har noe å lære bort. - Vi har snakket sammen og jobbet sammen på helt nye måter. Derfor har vi nå laget ei håndbok i kunnskapssamarbeid slik at andre næringer eller regioner kan gjøre som oss, sier Sigurd Bjørgo, styremedlem og fagleder i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Annonse

redaksjon@kyst.no

I mai 2012 ble det undertegnet en forpliktende samarbeidsavtale mellom NTNU og Frøya videregående skole. Den legger grunnlaget for prosjektet NTNU Brohode Frøya; - et trekantsamarbeid mellom NTNU, Frøya videregående skole og havbruksnæringa

Vi tror at flere kan gjøre som NTNU Brohode Frøya. Det er sikkert behov for forsterket kunnskapssamarbeid i flere sektorer enn havbrukssektoren. Da må de kjenne til muligheten og arbeidsmåten,, sier nyansatt prosjektleder, Lasse Kristiansen. Her fra forsiden av håndboken. Klikk på bildet for å bla i boken.

- Godt støttet av et virkemiddelapparat som kjenner sin besøkelsestid og som gir prosjektet handlingsrom.  Målet for NTNU Brohode Frøya er å mobilisere for høyere utdanning og forskning, styrke rekrutteringen til marin sektor og få en mer relevant utdanning både på NTNU og på den videregående skolen på dette området, heter det i en pressemdling fra prosjektet.

Bla i håndboken her

- Søkertallet har økt betydelig. Vi har nå blitt en blå skole. Det betyr at vi har en blå tilnærming i alle fag. Dette kunnskapssamarbeidet har bevisstgjort elevene på de mange mulighetene til å ta høyere utdanning,  sier rektor ved Frøya vgs, Bjørnar Johansen. Også Hitra vgs er nå en del av samarbeidet.

- Studenter samarbeider med havbruksnæringa om masteroppgaver og ansatte i havbruksnæringa går på kurs på universitetet.  Interessen for regionens største eksportnæring har økt på NTNU, forteller professor Yngvar Olsen.

Nysgjerrighet og likeverd har vært viktig for å få så ulike grupper til å snakke sammen. Professorer, forskere og studenter har reist ut på merdkanten. Sjefer i havbruksnæringa har speed-datet studenter på jakt etter framtidige arbeidstakere. Den videregående skolen har framsnakket både næring og kunnskap. – Dette samarbeidet har gitt alle parter et løft, forteller Sigurd Bjørgo.

- Ildsjeler har gjort dette mulig, ildsjeler har drevet dette arbeidet. Og vi snakker da om ildsjeler på NTNU, i den videregående skolen og i virkemiddelapparatet. Det forteller kommunikasjonsrådgiver Kjersti Bruheim, som har laget håndboka på oppdrag for NTNU Brohode Frøya. Det handler om klare ønsker om å løfte sammen mot et felles mål; - mer kunnskap gjennom bedre samarbeid.

- Mot har vært viktig. Mot til å tenke nytt og til å satse tid og ressurser på et slikt prosjekt, forteller hun.

Hvorfor lage ei håndbok?

- Vi tror at flere kan gjøre som NTNU Brohode Frøya. Det er sikkert behov for forsterket kunnskapssamarbeid i flere sektorer enn havbrukssektoren. Eller det kan være behov for samarbeid om kunnskap i havbruket i andre deler av landet. Da må de kjenne til muligheten og arbeidsmåten. Derfor gir det mening å dele erfaring og metode med andre, sier nyansatt prosjektleder, Lasse Kristiansen.

Håndboka og metodikken bak, blir presentert under NHO Trøndelags årskonferanse 27. april.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse