Gå til innhold
Annonse
En av Nordfjord Laks lokaliteter. Foto: Nordfjord Laks.
En av Nordfjord Laks lokaliteter. Foto: Nordfjord Laks.

Nordfjord Laks AS øker for hvert år i de økonomiske resultatene, og kan nok en gang se tilbake på et solid inntektsår.

Annonse

Nordfjord Laks forvalter to konsensjoner og har lokaliteter på Kleppenes i Hyefjorden og ved Haneholmen i Nordfjorden. Selskapet produserer både regnbueørret og laks. 

Stiger hvert år

De fikk i 2017 en omsetning på 131 millioner kroner mot 118 millioner året før. Selskapet skriver at de forventer en god inntjening også i årene fremover, og at prisen på fisk vil være avgjørende for inntjeningen deres.

Nøkkeltall:
Nøkkeltall:

Driftsresultatet endte på 64 millioner mot 54 millioner kroner i 2016, en grei økning som også gir en driftsmargin på 48 %. Nordfjord Laks hadde i fjor et årsoverskudd på 50 millioner kroner, der 10 millioner er satt av til utbytte.

Miljøstatus

Nordfjord Laks AS har avtale med Nordfjord Miljøverk for avfall. Død fisk blir samlet og levert til godkjent mottaker. Vasking, barking og desinfeksjon av nøter blir utført hos Selstad AS i Måløy og miljøundersøkelser blir utført av Sub Aqua Tech AS.

- Alle indikasjoner tyder på at en driver på en bærekraftig måte, understreker styret.

Lav kvinneandel

Av totalt antall ansatte, er det 0 kvinner og 6 menn. Styret består av 0 kvinner og 7 menn.

- Selskapet er positive til likestilling uten at det har blitt gjort noe aktivt for å endre på sammensetningen av ansatte og styret, skriver de i sin årsberetning.

Nordfjord Laks AS ble fra 1. januar 2011 fusjonert sammen av tidlegere Hyen Laks AS og Nordfjord Havbruk AS. Hyen Fisk AS er største eier og sitter med over 50 prosent av aksjene, mens de resterende aksjene er fordelt på lokale aktører.

Det har ikke lykkes Kyst.no å få tak i daglig leder Leif Slagstad for kommentarer til regnskapet. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse