Gå til innhold
Mange av oppdrettsanleggene langs kysten kan med relativt små investeringer drives med landstrøm. Her fra en av lokalitetene til Blom Fiskeoppdrett. Foto: Illustrasjonsfoto
Mange av oppdrettsanleggene langs kysten kan med relativt små investeringer drives med landstrøm. Her fra en av lokalitetene til Blom Fiskeoppdrett. Foto: Illustrasjonsfoto

- Som et ledende fornybart energiselskap ønsker BKK å bidra til å finne gode løsninger – sammen med kundene. Det er flere oppdrettsanlegg i vår region som har landstrøm i dag, sier konserndirektør Innovasjon og Utvikling i BKK, Ingrid von Streng Velken til Kyst.no

BKK er den største kraftleverandøren på Vestlandet. De følger diskusjonen i oppdrettsnæringen nøye og ønsker å ta en mer aktiv rolle i det grønne skiftet.

- I BKK ser vi også på mulighetene for å etablere nye forretningsmodeller der vi for eksempel kan ta en større rolle i å bygge og eie en energi- og infrastrukturløsning for kunden. I en pågående mulighetsstudie er vi interessert i å komme i dialog med aktører i oppdrettsnæringen for å identifisere hva som må til for at de vil velge å erstatte fossil energibruk med fornybar, og hvilken rolle vi kan spille, sier Velken.

Ingrid Velken mener det er viktig å holde de totale kostnadene nede for elektrisitet for å sikre at strøm er et konkurransedyktig alternativ til fossil energibruk. Foto: BKK.
Ingrid Velken mener det er viktig å holde de totale kostnadene nede for elektrisitet for å sikre at strøm er et konkurransedyktig alternativ til fossil energibruk. Foto: BKK.

Lokal energiproduksjon

Debatten om det grønne skiftet har tatt en mer aktiv vending etter at ABB og Bellona nylig offentliggjorde en rapport om det grønne skiftet i oppdrettsnæringen. Den store gevinsten ligger i å få strøm ut til anleggene og få bort dieselaggregatene som går døgnet rundt på de fleste oppdrettsflåter, samt elektrifisere arbeidsbåtene.

Et av selskapene som har kommet lengst med elektrifisering av anleggene, er Blom Fiskeoppdrett AS utenfor Bergen. Atle Dåvøy hos Blom etterlyste her på Kyst.no en mer aktiv holdning fra kraftselskapene, og får respons nå.

- Avstand til land og kapasitet i eksisterende strømnett kan være avgjørende for hvilke løsninger som er best. Noen steder vil det være enkelt og rimelig å koble seg til nettet. Andre steder krever det større tiltak. I noen områder kan det være interessant å vurdere lokal energiproduksjon i tilknytning til et oppdrettsanlegg, forklarer Velken. 

Når det gjelder anleggsbidrag, er det mindre å gå på.

- Våre regler for anleggsbidrag innebærer at det er kunder som utløser behov for nettinvesteringer for å koble seg til nettet, som betaler for dette. Siden strømnettet er et naturlig monopol som betales av alle nettkunder, bidrar anleggsbidrag til en riktigere fordeling av kostnadene der alternativet ville vært at kostnadene ble fordelt på alle kunder.

- Ordningen med anleggsbidrag gir incentiver til å holde kostnadene så lave som mulig ved at man vurderer kost/nytte av ulike utbyggings- og forsterkningstiltak. Å holde de totale kostnadene for elektrisitet nede er svært viktig for å sikre at strøm er et konkurransedyktig alternativ til fossil energibruk, sier Ingrid Velken.

Har du en sak du
vil tipse oss om?