Gå til innhold
Annonse
prislaks Brussel
prislaks Brussel

Det er nedgang i laksprisen også i uke 24, ifølge Fish Pool.

Annonse

Kristin Vallevik Gjerde

De siste tallene fra Nasdaq Salmon Index viser at lakseprisen falt 0,60 kroner til 39,47 kroner – tilsvarende 1,49 prosents fall fra uke 23 til 24.

Denne prisen tilsvarer en nedgang på 4,19 kroner de siste fire ukene, mens de siste tre månedene har lakseprisen steget med 2,92 kroner – tilsvarende en 7,99 prosents økning.

Nasdaq Salmon Index melder om eksportørenes salgspris ut av Norge til EU. Snittprisen baserer seg på volumvektet kalkulasjon.

Blant de forskjellige vektklassene er det 4-5 kilo og 9+ som faller mest med henholdsvis 0,91 og 1,23 kroner per kilo. Den beste kiloprisen blir gitt til laks på 7-8 kilo. Der er kiloprisen på 40,84 kroner.