Gå til innhold
Annonse

Tall fra EFF/SSB viser at lakseprisen synker med nesten tre kroner fra uke 31 til 32. Volumet øker noe.

Annonse

Elisabeth Nodland Lakseprisen går ned med 2,88 kroner per kilo fra uke 31 til 32. Sammenlignet med uke 32 i fjor har prisen økt med 1,46 kroner. I uke 32 ble det eksportert 10.664 tonn med laks, mens det i uke 31 ble eksportert 9.925 tonn. Dette er en økning på 26 prosent sammenlignet med same uke i fjor. Så langt i år har det blitt eksportert 311.875 tonn laks, mens det i samme periode i fjor ble eksportert 295.448 tonn. Dette er en økning på 5,5 prosent.

Annonse