Gå til innhold
Annonse

Lensvik har tradisjoner for gull fra Harald Grønningens dager. Onsdag kveld førte Lensvikoppretterne Lerøy Midnor tradisjonen videre ved å bli kåret til landets smarteste havbrukere. Det ga dem Gullpelleten 2007 og 50.000 kroner i pengepremie.

Annonse

Gullpelleten går til det oppdrettsanlegget som har funnet den beste og mest kreative løsningen på hverdagsutfordringer på mærkanten. Prisen, som ble utdelt for tredje gang, er opprettet av fôrleverandøren Skretting for å øke konkurransekraften i norsk oppdrett. Begge de forrige vinnerløsningene er blitt til industrielle produkter. Gull til Lensvik På Skrettings store Gullgalla under Aqua Nor i Trondheim onsdag kveld ble Pål Tangvik og Paul Ingar Udtian på Lerøy Midnor i Lensvik kåret til landets smarteste oppdrettere og vinnere av Gullpelleten 2007. Lerøy Midnor fikk prisen for et nytt vaskesystem for de enorme flyteringene som bærer nøtene i oppdrettsmærer. Å vaske av dem skjell og begroing er svært viktig for fiskehelsen, men det er litt av en oppgave – ringene har doble rør opp i 500 mm i diameter og kan være så mye som 200 meter i omkrets. De tyngste veier 150 kg per løpemeter. Det er denne utfordringen Tangvik og Udtian har løst med et sinnrikt, men likevel enkelt og rimelig system av ruller, ramper, høytrykksspylere og kran. Nå gjør de den viktige vaskejobben mye raskere, samtidig som de fjerner en tung og risikabel manuell arbeidsoperasjon. Verdige sølvvinnere I tillegg til vinneren blir det også utpekt tre vinnere av Sølvpriser blant de åtte finalistene i Gullpelleten. Årets Sølvpriser gikk til Ryfylke, Frøya og Sortland og anleggene Grieg Cod Farming, Marine Harvest, Region Midt, avd. Langskjæra og Nordlaks Oppdrett. Sølvprisvinner Martin Steiness fra Grieg Cod Farming var regjerende innehaver av Gullpelleten 2005. Med årets Sølvpris er han den første som er premiert i to Gullpellet-konkurranser. Viktig konkurranse Skrettings Gullpellet er viktig for norsk havbruk fordi den stimulerer til kreativitet, nytenking og videreutvikling i arbeidet på mærkanten. Det øker konkurransekraften i norsk havbruk ved å øke effektiviteten, redusere kostnader og forbedre arbeidsmiljøet. Det kommer som regel inn et 20-tall forslag som dekker hele spekteret av arbeidsoppgaver på et oppdrettsanlegg. I år var det særlig mange nye løsninger for å håndtere mærer og nøter. Prisutdelingen er et fast innslag under den store oppdrettsmessen Aqua Nor i Trondheim. Oppfinnelsene blir vurdert av en jury med ulik oppdrettskompetanse og forskjellig ståsted i næringen. Til sammen dekker den både teknologi, ergonomi og økonomi. Dessuten er juryen alltid svak for løsninger med høy Reodor Felgen-faktor. I årets jury satt forskningsjournalist Pål M. Jensen, produksjonssjef Turid Lande Solheim, driftskoordinator Alf Jostein Skjærvik, og utviklingsdirektør Torleif Abrahamsen. Gullpelleten 2007 – årets vinnere Gullpelleten 2007 Lerøy Midnor avd Hestvika v/Pål Tangvik og Paul Ingar Udtian, 7316 Lensvik Rengjøring av plastringmærer på rampe Sølvpris 2007 Grieg Cod Farming v/ Martin Steiness, 4174 Helgøysund Silkasse som fanger opp dødfisk Sølvpris 2007 Marine Harvest, Region Midt, avd. Langskjæra v/ Lars Flaahammer, 7263 Hamarvik (Frøya) Klo og stang til å linne nøter med Sølvpris 2007 Nordlaks Oppdrett v/ Remi Mathisen, 8400 Sortland Rengjøring av plastringmærer fra båt

Annonse