Gå til innhold
Annonse
Ingrid Lundamo Marine Harvest
Ingrid Lundamo Marine Harvest

Hardangerfjordseminaret: Tidligere denne uken satt Marine Harvest ut 200.000 fisk på 100 gram I den semi-lukkede glassfibermerden i Sunnhordaland. Ingrid Lundamo i Marine Harvest tror imidlertid at man har langt igjen å gå før man kan begynne med fullskala produksjon av matfisk i lukkede anlegg.

Annonse

Øyvind Sjøthun Røen

Som vanlig var det miljømessige i fokus under Hardangerfjordseminaret. Høsten teknologiutgave av seminaret hadde imidlertid mer fokus på hva som er premissdrivende vilkår for framtidsrettede løsninger sett fra myndigheter, økonomi og forbrukerperspektivet.

I forbindelse med sin offensive satsing på produksjon av smolt i lukkede merder, var Ingrid Lundamo i Marine Harvest invitert til å snakke om deres satsing.

- Skal vi utvikle jordkloden, oss selv og vår egen tilvæ

- Det er langt igjen til oppdrett av matfisk i lukkede merder, sa Ingrid Lundamo. Foto: Øyvind Sjøthun Røen
- Det er langt igjen til oppdrett av matfisk i lukkede merder, sa Ingrid Lundamo. Foto: Øyvind Sjøthun Røen

relse mer enn det vi gjør i dag, så kan vi ikke bare holde på slik som vi har gjort. «Business as usual» er ikke noe vi kan holde på med i framtiden, innledet Lundamo.

Marine Harvest har som det største oppdrettsselskapet i verden valgt å gjøre forsøk for å finne ut om fremtidens oppdrettsvirksomhet kan og bør ligge i lukkede anlegg. Oppdrettsgiganten har valgt å begynne med å se på smoltproduksjonen. Tidligere denne uken plasserte også Marine Harvest de første 200 000 fiskene i et lukket anlegg i Sunnhordaland. Selskapet har funnet ut av oppdrett av smolt opp til ett kilo er det mest ideelle.

- Vi stilte oss spørsmålet; til hvilken vekt bør vi produsere i lukkede anlegg. Da fant vi ut at mellom 500 og 1000 gram er den mest ideelle.

- Hvis vi klarer å lukke produksjonen vår opp til 1000 gram, så betyr det at 17 prosent av biomasseproduksjonen vår vil være lukket. 83 prosent av produksjonen vil fremdeles foregå i tradisjonelle, åpne anlegg. I dag vi produserer vi i Norge 2 prosent av biomassen vår på land. Det er en veldig stor prosess for Marine Harvest å gå fra 2 prosent til 17 prosent, sa Lundamo.

Ser på ulike løsninger

Hun pekte ut tre viktige grunner til at selskapet vurderer denne typen produksjon.

Tidligere denne uken plasserte Marine Harvest 200 000 smolt i den lukkede merden sin. Foto: Marine Harvest
Tidligere denne uken plasserte Marine Harvest 200 000 smolt i den lukkede merden sin. Foto: Marine Harvest

- Det ene er at det reduserer biologisk risiko. Det gir også miljømessige gevinster og det kan være økonomisk forsvarlig.

- Vi tror at dersom man har kortere produksjonstid i sjø, så får man også ned lusetrykket.

Selskapet har valgt å begynne med å se på semi-lukkede anlegg i sjø, men har også sett på andre muligheter.

- Vi ser på ulike løsninger. Vi har sett på både landbasert oppdrett inntil ett kilo og flytende enheter i sjø inntil ett kilo. Så langt er vi på flytende enheter i sjø. Vi har ikke kommet dit at vi prøver ut landbaserte enheter enda.

Les også: Marine Harvest har satt ut smolt i lukket merd

- Langt igjen

Marine Harvest mener vi har langt igjen før det blir aktuelt med lukket produksjon av slaktefisk.

- Vi mener at man som næring må ha et perspektiv utover dagens produksjonsnivå og produksjonsmetoder. Og en tilnærming til hvordan man løser dagens og morgendagens utfordringer.

- Å vurdere og evaluere lukkede anlegg er ikke et alternativ til dagens produksjonsplattform, men et supplement, sa Lundamo avslutningsvis.

Les også: Marine Harvest vil bygge nytt smoltanlegg på Skjervøy

Les også: - Trenger mer robuste anlegg

Annonse