Gå til innhold
Annonse

Lanserer egen smittevernveileder med sjekkliste for leverandører til havbruksnæringen

Leverandørutvikling Havbruk Nord, der Næringshagen Midt-Troms har prosjektledelsen, har nå utviklet en egen bransjeveileder for smittevern i forbindelse med Covid 19-situasjonen for leverandører til havbruksnæringen, med en egen sjekkliste.

Annonse

Smittevernveilederen skal gi innsikt og råd om hvordan tjenester som utføres til havbruksnæringen kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte, slik at smittespredning begrenses, kommer det frem i en pressemelding. 

Forretningsutvikler Stefan Paulsen i Leverandørutvikling Havbruk og Næringshagen Midt-Troms AS, har hatt ansvaret for å lede prosessen med utarbeidelse av bransjevernveilederen for smittevern.

- Smittevernveilederen er et verktøy for at leverandørene kan utføre tjenester i havbruksnæringen på en mest mulig trygg og forsvarlig måte under Covid-19-situasjonen og at aktiviteten opprettholdes, sier Stefan Paulsen, forretningsutvikler i Leverandørutvikling Havbruk Nord og Næringshagen Midt-Troms.

- Veilederen er utviklet i samarbeid med 10 havbruksaktører og Marin Helse, opplyser Irene Lange Nordahl, prosjektleder Leverandørutvikling Havbruk Nord og Næringshagen Midt-Troms AS. Her er hun avbildet sammen med Trude Indrebø, Leverandørutvikling Havbruk Nord og Halti Næringshage.
- Veilederen er utviklet i samarbeid med 10 havbruksaktører og Marin Helse, opplyser Irene Lange Nordahl, prosjektleder Leverandørutvikling Havbruk Nord og Næringshagen Midt-Troms AS. Her er hun avbildet sammen med Trude Indrebø, Leverandørutvikling Havbruk Nord og Halti Næringshage.

Hjelpemiddel

- Veilederen er utviklet i samarbeid med 10 havbruksaktører og Marin Helse, og skal være et nyttig hjelpemiddel for både leverandører til havbruksnæringen og selve næringen, sier Irene Lange Nordahl, prosjektleder i Leverandørutvikling Havbruk Nord og Næringshagen Midt-Troms AS:

I tillegg til en del om praktisk veiledning om smittevern for leverandørene til havbruksnæringen, inneholder veilederen også en egen sjekkliste for smittevern med 9 konkrete sjekkpunkt med underpunkt. Denne sjekklista skal leverandøren levere ferdig underskrevet fra leverandøren og levert til de aktuelle oppdretterne før besøk, og sjekklista skal også være godkjent av oppdretteren før besøk av leverandøren.

Forsiden av smittevernveilederen.
Forsiden av smittevernveilederen.

Svært nyttig

Roy Alapnes, daglig leder i Flakstadvåg Laks AS, en av 10 partnere i satsingen fra havbruksnæringen forteller hvorfor smittevernveilederen viktig for dem:

- Veilederen er et viktig verktøy for oss internt og vi ser at den er svært nyttig når vi skal ha leverandører inn på våre anlegg. Vi er sårbare for Covid-19, både med hensyn til smitte, men også hvis vi må sette ansatte i karantene på grunn av mistanke om smitte. Veilederen med egenerklæringsskjema vil bidra til at vi kan opprettholde våre aktiviteter på en tryggere måte, sier Roy Alapnes, daglig leder i Flakstadvåg Laks AS.

- Vi forventer at veilederen blir et styrende verktøy for våre leverandører når de skal på besøk hos oss, enten det gjelder lokalitet eller landanlegg. Det handler om å holde ting i gang og da må vi ha tillitt til at veilederen følges og at leverandører også gjør seg kjent med våre egne krav ved besøk, sier Alapnes.

I veilederen beskrives smitteverntiltak som kan bidra til å redusere smitterisiko til et minimum. I tillegg til å være kjent med innholdet i veilederen er det viktig at leverandørene holder seg oppdatert på gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene. I tillegg til eventuelle spesifikke krav hos hver enkelt oppdretter, som kommer i tillegg til selve bransjeveilederen.

Fakta om Leverandørutvikling Havbruk Nord:

  • En arena og leverandørnettverk for leverandører til havbruksnæringen i nord.  
  • Partnere er nærmere 80 aktører: 10 havbruksselskap i Troms og Finnmark (Lerøy, SalMar, Norway Royal Salmon, Mowi, Wilsgård Fiskeoppdrett, Flakstadvåg Laks, Cermaq, Grieg Seafood, Arnøy Laks, Eidsfjord Sjøfarm), over 70 leverandørbedrifter  i Troms og Finnmark, samt nordre-Nordland, samt en rekke FoU-miljø
  • Oppstart Finnmark vinter/vår 2020 i samarbeid med havbruksaktører og næringshager m/partnere i Finnmark.
  • Prosjektansvarlig: Næringshagen Midt-Troms AS (prosjekteier).

Målsetning:

  • Øke andelen av varer og tjenester kjøpt lokalt/regionalt, øke konkurranseevnen hos lokale leverandører, levere fremtidens løsninger
  • Økt kompetansebygging, økt samspill i nettverket, økt markedsorientering og innovasjonsevne
  • Nasjonalt SIVA prosjekt og samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune, finansiert via N2-programmet i nord. Oppstart: 2016

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse