Gå til innhold
Annonse
Asbjørn Bergheim, Yngve Ulgenes og Runar Alvestad
Asbjørn Bergheim, Yngve Ulgenes og Runar Alvestad

Aqua Nor: Begroing av CO2-luftere er et velkjent problem i settefiskanleggene. Reduksjon i kapasitet og arbeidskrevende renseoperasjoner er resultatet. Under messen lanseres imidlertid en nyutviklet type som skal være selvrensende.

Annonse

Pål Mugaas Jensen

Gjengroing reduserer kapasitet

Ideskaperen til CO2-lufteren er tidligere Sintef-forsker Yngve Ulgenes (i midten). Produsent av lufteren er Alvestad Marin, her ved Runar Alvestad (t.h). Asbjørn Bergheim (t.v.) ved Iris (tidligere Rogalandsforskning) har gjort den vitenskapelige uttestingen av den.
Ideskaperen til CO2-lufteren er tidligere Sintef-forsker Yngve Ulgenes (i midten). Produsent av lufteren er Alvestad Marin, her ved Runar Alvestad (t.h). Asbjørn Bergheim (t.v.) ved Iris (tidligere Rogalandsforskning) har gjort den vitenskapelige uttestingen av den.

Øket behov for settefisk og mangel på nye gode vannkilder gjør at flere og flere øker kapasiteten i eksisterende gjennomstrømmingsanlegg ved å tilsette oksygen og lufte ut CO2. I nye resirkuleringsanlegg er slik vannbehandling selvskrevet. - Utfordringen med CO2-lufting er at når behovet et størst – dvs når fisken vokser raskest og trenger mest fôr – sammenfaller med at temperaturen er på sitt høyeste. Når det er 12-14 grader i vannet i settefiskanleggene gror derfor CO2-lufterne for igjen, forteller Ulgenes. Rensing av eksisterende CO2-lufter krever demontering av lufterne og tar fort en hel arbeidsdag eller mer. I tillegg er det en upopulær oppgave å utføre for de ansatte. - Men mest uheldig er det at kapasiteten til lufteren faller når den blir gjengrodd. Dette mente jeg det måtte være en løsning på sier han.

Enkel løsning

Løsningen han kom opp med er slående enkel. Den består i runde plastballer som sirkulerer fritt i lufteneren. De sørger for at det ikke bygger seg opp biofilm.

Bilde av luftemediet etter 1,5 mnd ved 12 – 14 oC. Ballene viser ingen tegn til begroing.
Bilde av luftemediet etter 1,5 mnd ved 12 – 14 oC. Ballene viser ingen tegn til begroing.

- En gang i døgnet gjøres enheten automatisk rent. Det hele tar 15 minutter uten at vannflowen til karene stoppes, forklarer han.

Vitenskapelig dokumentasjon

At lufteren virker kan Asbjørn Bergheim gå god for. Han har ledet uttestingen av prototypen på Kvingo.

- Resultatene er helt fabelaktige. Vi målte en reduksjon på 80 prosent fra 10 mg CO2 per liter gjennom hele forsøksperioden, sier Bergheim.

Kommersialiseres

Nå skal teknologien kommersialiseres. Det er det Alvestad Marin som står for. - Vi lanserer lufteren nå under Aqua Nor og skal kunne være klar å levere allerede nå i høst, sier daglig leder i selskapet Runar Alvestad.

Prototypen på CO2-lufteren har vært testet ut ved Marine Harvests settefiskanlegg i Kvingo i Hordaland.
Prototypen på CO2-lufteren har vært testet ut ved Marine Harvests settefiskanlegg i Kvingo i Hordaland.

 

 

Les mer om den patenterte teknologien og de vitenskapelige testresultatene i neste nummer av Norsk Fiskeoppdrett.

 

Annonse