Gå til innhold
Annonse

– Lave lusegrenser kan ikke kontrolleres i praksis

Telling av lakselus
Telling av lakselus

De ekstremt lave lusegrensen som er satt på de grønne konsesjoner og for dem som vil ha 5 prosent mer MTB neste år, vil i praksis ikke være mulig å hverken kontrollere eller etterleve. Det sa forsker Peder Jansen på Veterinærinstituttet på luseseminaret som ble arrangert på Veterinærhøyskolen tirsdag.

Mange oppdretter vil fremover måtte etterleve enda lavere lusegrenser i dag (se faktaboks). Et betimelig spørsmål er om det vil være mulig for dem å gi sikre svar på hvor mye lus de egentlig har.

Peder Jansen fra Veterinærinstituttet har fått Norsk Regnesentral til å regne på saken.

Han viste to figurer på seminaret. De viser hva som er konfidensintervallet, som i dette i dette tilfellet er det området som med 95 % sannsynlighet et telleresultat vil vise, når det sanne gjennomsnittet i merden er hhv 0,05 og 0,1 kjønnsmodne hunnlus per fisk.

Dette har man testet om utvalget man teller er på fra 10 til 100 fisk.

For figuren til venstre under, viser en tenkt situasjon der man faktisk har 0,05 lus per fisk. Det er halvparten av det man har lov til å ha med de grønne C-konsesjonerer. Her ser man at selv om man teller 100 fisk er konfidensintervallet nesten 0,2, som jo er over den tillatte grensen på 0,1.

Altså vil en telling lett kunne vise nær 0,2, selv om man bare har 0,05, på tross av at man har talt 100 fisk, som er ti ganger mer enn det forskriften krever.

- Man kan da stille spørsmålet om det er mulig å etterleve en så streng grense med det telleregimet man er pålagt, sier Peder Jansen og svarer selv:

- En lusegrense på 0,1 hunnlus per fisk mener jeg lar seg i praksis ikke kontrollere eller etterleve, slår han fast.

Konfidensintervall for telling av økende antall fisk for to tenkte lusenivå og antatt negativ binominalfordeling (klumpet fordeling, red.anm.) av lus. Utarbeidet av Magne Aldrin, Norsk Regnesentral.

Fakta

  • Det nåværende kontrollregime på oppdrett av laks og ørret er slik at lus er regulert av et høyeste tillate lusenivå. For vanlig produksjon er det satt til 0,5 kjønnsmodne hunnlus per fisk, et nivå som oppdretteren til enhver tid holde seg under.
  • For de nye grønne konsesjonene i gruppe A og B, er dette nivået senket til 0,25 lus per fisk og med et tillegg på maksimalt tre legemiddelbehandlinger mot lus.
  • For de mørkegrønne gruppe C-konsesjonene er grensen enda lavere med maksimalt 0,1 kjønnsmodne hunnlus per fisk og maksimalt tre legemiddelbehandlinger.
  • I tillegg til dette har man dem som ønsker å søke om å få øket MTB fra 2016 med 5 prosent. De må som gruppe C-konsesjonene klarer å hold seg under 0,1 lus og maks to behandlinger
  • Oppdretterne skal kontrolltelle halvparten av merdene i hver lokalitet hver uke.
  • Minste antall fisk som telles er ti per merd.
  • Luseinfeksjonene som gjennomsnitt skal rapporteres hver uke.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse