Gå til innhold
Annonse
Gjenfangst av rømt fisk, i dette tilfellet laks. Illustrasjonsfoto:Havforskningsinstituttet
Gjenfangst av rømt fisk, i dette tilfellet laks. Illustrasjonsfoto:Havforskningsinstituttet

Lave priser på torsk og sei reduserer resultatet til Havfisk, tidligere Aker Seafoods, kraftig.

Annonse

Kristin Vallevik Gjerde

Havfisk fikk et driftsresultat (EBITDA) på 41 millioner kroner i første kvartal. Det er en reduksjon på 29 millioner kroner sammenlignet med samme periode ifjor.

Kvartalets driftsresultat (EBIT) var på 24 millioner kroner mot 50 millioner kroner i samme periode 2012. Omsetningen i første kvartal var 172 millioner kroner. Det er 69 millioner kroner lavere enn i første kvartal i 2012. Aker Seafoods ASA endret navn til Havfisk 10.april,  ifølge en børsmelding

Fangsteffektiviteten (fangstvolum per driftsdøgn) er 29 prosent høyere enn samme periode i fjor. Lavere priser for torsk og sei har medført at den samlede lønnsomheten er svak i kvartalet. Det totale fangstvolumet er redusert med seks prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode ifjor. Flåten har færre driftsdøgn i perioden, noe som skyldes færre fartøy i drift i kvartalet.

- Vi har hatt rekordhøyt fangstvolum per driftsdøgn i kvartalet. Driften av fartøyene har vært god og driftskostnader er lavere sammenlignet med samme periode i 2012. Prisene har imidlertid vært lave og lønnsomhten har vært svak i kvartalet, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i meldingen.

Havfisk-konsernet hadde i første kvartal 2013 driftsinntekter på 172 millioner kroner sammenlignet med 241 millioner kroner i første kvartal 2012. Reduksjonen i driftsinntekter forklares i hovedsak med lavere priser.