Gå til innhold
Annonse
I 2018 viser resultatene fra sportsfiskeprosjektet at andelen oppdrettslaks i Repparfjordelva og Altaelva er henholdsvis 1,1 % og 0,0 %. Illustrasjonsfoto av laks i elv.
I 2018 viser resultatene fra sportsfiskeprosjektet at andelen oppdrettslaks i Repparfjordelva og Altaelva er henholdsvis 1,1 % og 0,0 %. Illustrasjonsfoto av laks i elv.

Resultatene fra sportsfiskesesongen 2018 viser at innslaget av rømt oppdrettslaks holder seg på et lavt nivå.

Annonse

Fra 2013 har elveforvalterne og oppdrettsselskapene samarbeidet om å overvåke Alta- og Repparfjordelva. I løpet av de fem årene har det vært en positiv utvikling når det gjelder innslag av oppdrettsfisk i disse to viktige lakseelvene.

Oppdretternes ansvar 

Å unngå rømming er oppdretternes ansvar, skriver Grieg Seafood finnmark i en pressemelding. God dokumentasjon av forholdene i elva gjøres best ved samarbeid. Det er erfaringen i Alta- og Repparfjordelva.

Knapt noe sted er lakseelva viktigere for lokalsamfunnet enn i Alta, skriver de. Skjellprøveprosjektet er et samarbeid mellom NINA, ALI (Alta Laksefiskeri Interessentskap), Vest-Finnmark Jeger- og Fiskeforening, Cermaq, Grieg Seafood og Norway Royal Salmon. Fiskere i de to elvene oppfordres til å sende inn skjellprøver av laks som fanges i elven. Resultatene fra de innsamlede skjellprøvene forteller om historikken til laksen og deriblant hvor stor andel av de innsendte prøvene som er oppdrettslaks. Resultatene sier ikke noe om situasjonen i elva som helhet.

Skjellprøvene fra sportsfisket viser få oppdrettslaks

I 2018 viser resultatene fra sportsfiskeprosjektet at andelen oppdrettslaks i Repparfjordelva og Altaelva er henholdsvis 1,1 % og 0,0 %. I 2016 var gjennomsnittlig andel oppdrettslaks i sportsfisket i norske elver 4,1 %.

For høstfiske var andelen i Altaelva 3%. Tallene for høstfiske i Repparfjordelva er ikke ferdig analysert.

I løpet av sportsfisket i Repparfjordelva i 2018 ble det sendt inn 822 skjellprøver. Samme tall for Altafjordelva var 383. Jo flere prøver som sendes inn, jo mer representative blir tallene for den reelle situasjonen.

Årringer i skjellene avslører fisken Laksefiskere tar skjellprøver av fisken de fanger. Skjellene analyseres av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. Der kan forskerne lett fastslå om skjellene stammer fra villaks eller oppdrettslaks basert på årringene i skjellet.

For at overvåkingen skal fungere er det avgjørende at fiskerne slutter godt opp om ordningen, skriver selskapet.

Bonusen hver fisker får er at for hver skjellprøve mottar fiskeren en SMS med tilbakemelding om det er villaks eller rømt oppdrettslaks. I tillegg får de informasjon om fiskens alder, kjønn, hvor lenge den har levd i elva, hvor lenge den har levd i sjøen og eventuelt om den har gytt tidligere. De fiskerne som sender inn skjellprøve er også med i trekking av gavekort hver måned. I tillegg trekkes det ut et komplett fiskeutstyr i henholdsvis Repparfjord- og Altaelva (verdi kr. 15000) etter hver sesong. For Altaelva lodder ALI ut et fiskekort i Nedre Sierra for 2019 som de trekker blant de som har levert skjellprøver.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse