Gå til innhold
Annonse

Lengre badbehandlinger kan gi færre behandlinger

I Chile er det fiskelusen Caligus rogercressey som skaper problemer. Foto: Marcos Godoy.
I Chile er det fiskelusen Caligus rogercressey som skaper problemer. Foto: Marcos Godoy.

Forskere har evaluert broken av azametifos i Chile, og konkludert at lengre behandlinger øker effektiviteten og reduserer antall behandlinger man må ha i en produksjonssyklus.

Annonse

Forskere fra det chilenske forskningsinstituttet Intesal har sammen med Universitetet i Minnesota konkludert med at å forlenge varigheten av badebehandlinger med azamethiphos øker effektiviteten i felt. I Norge selges virkestoffet under varemerkene Salmosan og Azasure.

På grunn av resistensutvikling mot andre legemidler hos den chilenske «lakselusen» Caligus rogercresseyi, har azamethifos blitt det mest brukte legemiddelet i det sør-amerikanske landet. Det har dermed blitt reist bekymring for at C. rogercresseyi utvikler resistens også mot azametifos. Noen epidemiologiske studier tyder også på at andelen av den resistente genotypen vil være romlig og tidsmessig korrelert med hyppigheten av behandlinger.

Behandlingens varighet

Forskere fra Intesal og Universitetet i Minnesota gjennomførte en studie for å evaluere effekten av azamethiphosbehandlinger i oppdrettsanlegg i Chile med atlantisk laks, der de vektla behandlingens varighet.

De evaluerte effektiviteten av behandlinger med azamethifos i ulike tidsregimer (mindre enn 30 min; 30 til 50 min; mer enn 50 min), utført mellom januar 2014 og mars 2017 i 1 517 anlegg i Los Lagos og Aysén-regionen.

Forskerne konkluderer med at forlengelsen av behandlingen signifikant reduserer antallet voksne lus betydelig etter behandling.

Viktige funn

De oppdaget også at andre faktorer, som gjennomsnittlig vekt og antall fisk, kan være avgjørende for behandlingssuksessen, og at lengre badbehandlinger førte til færre behandlinger i en produksjonssyklus.

- Resultatene av denne studien har viktige implikasjoner for håndtering av caliguspåslag i lakseoppdrett i Chile på grunn av den nåværende avhengigheten av azamethifos for en tilstrekkelig kontroll av caligus. Forlengelse av badbehandlinger med azamethifos kan være et kraftig verktøy i situasjoner der risikoen for behandlingssvikt er høyere enn forventet, konkluderte forskerne.

 

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse