Gå til innhold
Annonse

Leppefiskfangst: Foreslår å vurdere vekselbruk

Villfanget leppefisk på teine. Foto: Tonje K Sørdalen.
Villfanget leppefisk på teine. Foto: Tonje K Sørdalen.

Havforskningsinstituttet foreslår i et brev til Fiskeridirektoratet flere endringer for fisket i 2018. Blant annet foreslår de vekselbruk med fangst i et område kun hver tredje år som et mulig tiltak. De opprettholder også råd om en totalkvote på 18 millioner fisk, selv om de innrømmer at de egentlig ikke har nok data til å fastsette en presis kvote.

Annonse

I fredagens BT kunne man lese at Havforskningsinstituttet (HI) foreslår å fiske etter leppefisk bare hvert tredje år. Forslaget fremkommer i et rådgivingsbrev instituttet har sendt Fiskeridirektoratet etter at direktoratet i oktober ba dem gjøre en vurdering om beskatningstrykket på leppefisk er bærekraftig.

I brevet påpeker HI at begrenset fiskesesong og redskapsbegrensing er innført, men at ytterligere tiltak også bør vurderes. Et av dem er vekselbruk.

- Vekselbruk er en interessant mulighet, hvor man deler kysten inn i små soner og høster vekselvis hver tredje sone hvert år. Dette må i tilfellet kombineres med de foreslåtte minste- og maksimalmål slik at nedfiskede bestander vil rekke å gjenopprette størrelses og kjønnsfordeling i den toårige fredningsperioden, skriver HI.

Ifølge BT tror Anne Berit Skiftesvik, som er bestandsansvarlig for leppefisk ved Havforskningsinstituttet, at en slik tredeling av fangstområdene kan være et viktig tiltak.

– Leppefisk er en svært stasjonær art. Den oppholder seg i samme område hele livet. Dermed kan et område fiskes tomt dersom det over flere år utsettes for høyt fiskepress. Ved å stenge et område med jevne mellomrom, får bestanden mulighet til å hente seg inn igjen. Det er bra for fiskebestanden og det er bra for hele økosystemet, sier Skiftesvik til avisen.

Rekordfangst - ikke bærekraftig

Frem til midten av oktober var det fanget 26 millioner leppefisk langs kysten, som er fire millioner mer enn i fjor, og sesongen er ikke avsluttet.

Les også: Rekordhøy fangst og verdi av leppefisk

HI skriver i brevet at de vurderer at årets uttak trolig ikke er bærekraftig i et lengre perspektiv.

- Dette begrunnes med reduserte fangstrater siden 2011 for enkelte arter/områder, endringer av størrelse og kjønnsandel, og for å være føre-var siden man ikke har nok kunnskap om bestandsutviklingen, fisketrykket, endringer i rekrutteringspotensial og hvilke økologiske konsekvenser reduserte leppefiskbestander kan medføre, skriver de.

Havforskningsinstituttet anbefalte i forkant av fisket 2017 en totalkvote på 18 millioner, og de opprettholder disse anbefalingene for 2018.

- Havforskningsinstituttet har ikke pr høsten 2017 et godt nok kunnskapsgrunnlag til å tallfeste maksimalkvoter for leppefisk. Maksimalkvoter kan likevel være viktig for å hindre en ekspansjon i fiskeriet, påpeker de.

Vil ha maks- og minstemål

Ifølge rådgivningsbrevet kommer forslaget over som konsekvens av at tidligere maksimal- og minstemål og samt strengere innsatsbegrensninger ikke ble innført i år.

De foreslår for øvrig også ulike maks- og minstemål på samtlige arter for 2018- fisket.

Forskerne på reguleringsmøter

Denne uken starter Fiskeridirektoratet reguleringsmøter om fisket av leppefisk langs kysten.  Disse skal skje i Haugesund, Kristiansand, Bergen Ålesund og Trondheim.

HI vil også stille med minst to forskere på hvert av disse.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse