Gå til innhold
Annonse
Lerøy Sjøtroll vil elektrifisere 24 havbrukslokaliteter for 50 millioner kroner i løpet av de nærmeste årene ifølge Nina Møgster, daglig leder i Lerøy Sjøtroll. Foto: Lerøy Seafood/Christoffer Meyer
Lerøy Sjøtroll vil elektrifisere 24 havbrukslokaliteter for 50 millioner kroner i løpet av de nærmeste årene ifølge Nina Møgster, daglig leder i Lerøy Sjøtroll. Foto: Lerøy Seafood/Christoffer Meyer

Lerøy Sjøtroll i samarbeid med Sunnfjord Energi og BKK ønsker en grønnere havbruksnæring, og skal derfor elektrifisere oppdrettslokaliteter i Hordaland for 50 millioner. 

Annonse

Lerøy Seafood Group, hvor Lerøy Sjøtroll inngår, har i sin langsiktige strategi å få alle lokaliteter i Norge over fra dieselaggregater til elektrisitet eller hybridløsninger der elektrisitet ikke er mulig, kommer det fram i en pressemelding. 

- Lerøy Sjøtroll har som ambisjon å bruke rundt 50 millioner kroner på elektrifisering av 24 havbrukslokaliteter i løpet av de nærmeste årene. Samarbeid med aktører som BKK og Sunnfjord Energi, passer derfor som hånd i hanske med Lerøy-konsernets kontinuerlige bærekraftarbeid, sier Nina Møgster, daglig leder for Lerøy Sjøtroll.

Arbeidet er også støttet av Enova.

Krevende arbeid

I tillegg til CO2-besparelser vil omstillingen bidra til bedre arbeidsmiljø for ansatte i Lerøy Sjøtroll, og for lokalmiljøet gjennom mindre støy og eksos. Men elektrifisering av havbruksanlegg kan være utfordrende å gjennomføre, da den ligger ofte utenfor havbrukerens kjernekompetanse, mener Møgster.

- Det krever energiteknisk kunnskap, tid og ressurser for å elektrifisere anlegg til havs. Det krever store investeringer på den enkelte produksjonsenhet og ofte nyetablering av EL-forsyning på landsiden. I det arbeidet er samarbeid med andre kompetansemiljøer avgjørende. Vi er derfor godt fornøyd med å ha fått til et samarbeid med BKK og Sunnfjord Energi.

«Energipartner»-konsept

Sammen har Sunnfjord Energi og BKK utviklet et konsept, «Energipartner», som tar utgangspunkt i at de prosjekterer, bygger, eier og drifter elektrisk infrastruktur for havbruksnæringen.

- På denne måten går overgangen fra fossil til nullutslipp raskere og det er lettere for havbruksaktørene å ta del i det grønne skiftet, sier Andreas Nyhagen Holde, prosjektleder i Sunnfjord Energi.    

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse