Gå til innhold
Annonse

Dersom stemningen på folkemøtet og innleggene som kom fram der, utgjør et tverrsnitt av folkemeningen er ikke oppdrettsnæringen særlig populær blant tysfjerdingene. Inge Berg i Nordlaks slår likevel tilbake på kritikken.

Annonse

– Tysfjord er en terskelfjord og terskelfjord er den verste fjorden å legge oppdrett i fordi du samler all dritten på innsiden av fjorden. En terskelfjord er også veldig artsrik fordi det holder eggene fra torsk blant annet inne i fjorden, og i de terskelfjorder har vi mere lokale fiskestammer enn vi har i resten av Norges land.

Det var budskapet fra Norges miljøvernforbund og Kurt Oddekalv da han i går snakket til en fullsatt sal på Norcems klubbhus i Kjøpsvik i Tysfjord da han innledet til debatt om fiskeoppdrett i Tysfjord, skriver NRK.no.

– Tysfjorden er jo et skattkammer på den måten. Er det på grunn av møkka fra oppdrettsnæringen at silda ikke lengre kommer inn i Tysfjorden for å gyte? Vi vet blant annet fra Vestlandet at lokale torskestammer slutter å gyte der det er fiskeoppdrett. Jeg tror Tysfjord har veldig dårlig tid på seg hvis man skal berge fjorden, sa Kurt Oddekalv på møtet.

Og dersom stemningen på folkemøtet og innleggene som kom fram der, utgjør et tverrsnitt av folkemeningen er ikke oppdrettsnæringen særlig populær blant tysfjerdingene. Inntrykket er at det er massiv motstand mot fiskeoppdrett blant menigmann og kvinne. De fleste som tok ordet på folkemøtet trakk fram forurensing og redusert tilgjengelig het for det tradisjonelle fisket som faktorer mot oppdrettsnæringen. De ønsker oppdrettsnæringen vekk, alternativt at den skal legge om driften til tette flytende anlegg, skriver NRK.no.

Slår tilbake

Oppdrettsnæringen på sin side godtok ikke at Oddekalv alene skulle sette dagsorden for debatten.

Inge Berg avviser at fiskeoppdrett i Tysfjord som en terskelfjord ikke tåler den oppdrettsvirksomhetene so mer der i dag.

– Det er gjord omfattende undersøkelser knyttet til mulighetene i Tysfjord og i dag er oppdrettsnæringen svært liten i forhold til de undersøkelsene som er gjort i forhold til hva fjordsystemene tåler. Vi mener det er et faglig grunnlag for å hevde at man kan ha en del mere produksjon enn nå i dette området, sa Berg til forsamlingen.

Han avviser også mulighetene for å etablere lukkede anlegg i Tysfjord, hevder NRK.no.

Få kommunepolitikere var til stede

Derfor var det påfallende at få kommunepolitikere var til stede på møtet, og ordføreren som var til stede tok heller ikke ordet for å ytre seg om hvordan han ser på saken.

– Oddekalv peker på mange ting som vi må ta med oss videre. Mye av det han sier er dokumentert. Vi har en ny kystsoneplan ute på høring, og vi legger ikke opp til at det skal bli en økning, vi gjør ikke det. Det er en smertegrense for hva fjorden tåler og hvor mye vi kan ha her før at det går utover noe. Og vi ser at det er et voldsomt engasjement i disse sakene, det ser vi, sier ordfører Tor Asgeir Johansen til NRK.no. Han medgir videre at det er i forslaget til ny kystsoneplan legges det opp til at det kan avsettes nye områder i Tysfjords ytre deler til oppdrettsvirksomhet.

Annonse