Gå til innhold
Annonse
NIFES
NIFES

Fiskeproteiner reduserer insulinresistens og fedme hos rotter, forteller Jérôme Ruzzin ved Nifes, som ble tildelt the Young Scientist Fens Award for sitt arbeid under den tiende European Nutrition Conference i Paris i juli.

Annonse

Mennesker som er i ferd med å utvikle diabetes vil først utvikle insulinresistens. - Blodsukkeret vårt, eller blodglukosen, reguleres innenfor fine rammer og på et fast nivå. Når blodsukkeret stiger etter et måltid, skiller bukspyttkjertelen ut insulin for å få glukosen ut av blodbanen og inn i vevene og for å hindre leveren i å produsere glukose. Når bukspyttkjertelen må skille ut stadig mer insulin for å holde et stabilt blodsukker sier vi at man har insulinresistens, sier Ruzzin, forsker ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. - Når bukspyttkjertelen til slutt ikke greier å skille ut nok insulin til å holde et fastende blodsukker under et visst nivå snakker vi om sukkersyke eller diabetes. Rottene i forsøket som spiste fiskeproteiner utviklet mindre insulinresistens. Jérôme Ruzzin ble tildelt pris for posterfremstillingen av forsøket under den store European Nutrition Conference, som i år trakk rundt 1500 deltagere fra hele verden. Rundt 850 postere med forsøksresultater ble presentert på konferansen. Insulinresistens og fedme Hvor fett lagres har stor betydning for helsen. Forskning har vist at magefettet som lagres rundt og til dels i de indre organer deltar i utviklingen av insulinresistens og påvirker blodsukkerreguleringen. - På grunn av dette er det gunstig at fiskeproteinene også reduserer magefettet hos rotter, fortsetter Ruzzin. - I mange år har forskningen fokusert på helseeffektene av å spise fiskeolje og omega-3 fettsyrer. Nå viser vi at å spise fiskeproteiner, altså fiskekjøtt eller fiskefilet, også kan føre med seg viktige helseeffekter, sier Ruzzin. Fish that fight disease Arbeidet er en del av et treårig generisk prosjekt, som delvis finansieres av det store kanadiske Advanced Foods and Materials Network (AFMnet). Forsøket ble i vinter omtalt i artikkelen ”Fish that fight disease”i nettverkets internblad, Advance, som distribueres over hele Kanada. Workshop hos Nifes I begynnelsen av juli 2007 samlet flere forskere fra Nifes, representanter fra Marine Harvest Ingredients og 7 kanadiske forskere seg for en to dagers workshop for å diskutere foreløpige resultater fra prosjektet og veien videre. - Til nå har vi undersøkt hvordan lakseproteiner virker inn på insulinresistens og fedme hos rotter. I neste omgang vil vi undersøke hvordan fiskeproteiner virker inn på mennesker, avslutter Ruzzin. Jérôme Ruzzin sitt arbeid ble finansiert av Nifes, the Research Council of Norway, the Canadian Advanced Food and Materials Network, Marine Harvest Ingredients og the Institute for Nutraceuticals and Functional Foods of Laval University.