Gå til innhold
Annonse
Lusekonferansen 2019 er i gang. Konsernsjef Alf Helge Aarskog innledet konferansen med et tilbakeblikk på luseåret 2018 sett fra Mowis side. - Vi har fortsatt høye kostnader og mye håntering av fisken på grunn av lusa. Vi trenger mer forskning og at forskningsresultatene kommer helt ut på merdkanten, sa han. Foto: FHF.
Lusekonferansen 2019 er i gang. Konsernsjef Alf Helge Aarskog innledet konferansen med et tilbakeblikk på luseåret 2018 sett fra Mowis side. - Vi har fortsatt høye kostnader og mye håntering av fisken på grunn av lusa. Vi trenger mer forskning og at forskningsresultatene kommer helt ut på merdkanten, sa han. Foto: FHF.

Konferansen er fortsatt den viktigste arena for å utveksle siste nytt om lakselusforskning og erfaringer fra næringen.

Annonse

Lusekonferansen startet med en liten reise langs kysten. Lusenivå varierer fra sør til nord, men problemstillingene er mye de samme. Medikamentbruken går sakte men sikkert nedover og bruken av ikke medikamentelle metoder øker, melder FHF i en pressemelding. 

Alf Helge Aarskog, administrerende direktør i Mowi, ønsket seg reduksjon i håndtering av laksen i forbindelse med lusa og håpet iallefall at når vi møtes igjen til neste år så har lusetellingene blitt automatisert. Hans ønske kan mulighens gå i oppfyllelse, det ble presentert resultater av flere teknologier som kan løse akkurat denne problemstillingen. Men her gjenstår validering og dialog med forvatning. 

FHF påpeker at man har i dag også lært mye nytt om lusa, for eksempel at det skjer lite reprodusjon av lus når temperaturene kryper under 5 grader. Ved lav temperatur blir lusa mindre og vokser saktere. Skottelusa har vi fått høre er et større problem i Finnmark enn lakselusa. 

Berit Seljestokken fra Grieg seafood har på Lusekonferansen 2019 gitt forsamlingen en liten status.

- Vi vet for lite om livssyklus, resistensproblematikk og hvor denne lusa kommer fra, sa hun. Derfor har FHF nå finansiert et nytt prosjekt på skottelusa.

Dersom man ønsker å lage et miljø i merden der lusen og laksen i minst mulig grad har treffpunkter, så er det flere ting enn dypden på fôring oppdretteren bør ta hensyn til. Vi fikk vite at laksen alltid vil velge høye temperaturer fremfor andre faktorer (opptil 16 grader), og at saltsjikt i vannmassene vil ha betydning, skriver FHF.  

Det har også blitt presentert en modell som gir 5 dagers varsel om strøm og lusenivå. Brukererfaringer viser at den er rimelig nøyaktig, men at versjon to nå er under utvikling. 

Morgendagen vil bli viet mer til planlegging, forebygging og kontrollerende tiltak mot lus. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse