Gå til innhold
Annonse

Chile: I den første uken av oktober kom det tre nye lokaliteter inn på listen over anlegg med for mye lus. Men det var flere som hadde nedgang og gikk ut av listen, som nå teller 31 anlegg. Det er 7 færre sammenlignet med forrige periode.

Annonse

Christian Pérez

Grensen for behandling er 9 voksne hunnlus per fisk. I seksukersperioden fra uke 34 til uke 40, var det 31 anlegg med mer lus per fisk enn regelverket tillater, ifølge Sernapesca. Anleggene med høye luseforekomster ligger i regionen Aysen, 25 stk, og i Los Lagos med 6 stk.

Av selskapene er det Multiexport som har flest anlegg, 6 stk, med for mye lus. De neste på denne listen er Australis Seafoods og Blumar med fire lokaliteter hver.

Annonse