Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto: Ole Andreas Drønen.
Illustrasjonsfoto: Ole Andreas Drønen.

Mattilsynet har fått kritkk for opprettelse av bekjempelsessonen i Kvænganen kommune i Troms. Seniorrådgiver Knut Rønningen i Mattilsynet poengterer at kontrollområde må lages så stort for å unngå smittespredning.

Annonse

Mattilsynet fikk i forrige uke ifølge NRK kritikk for opprettelsen av 10 km bekjempelsenessonen rundt anlegget til Mowi i Kvænangen kommune i Troms.

Ordfører i kommunen, Eirik Losnegaard Mevik, var kritisk til Mattilsynet og fortalte til NRK at han mener at tilsynet denne gangen har regert for strengt.

Minmal risiko

Seniorrådgiver Knut Rønningen i Mattilsynet, som leder arbeidet med utviklingen av en ny bekjempelsesplan mot ILA, forteller til Kyst.no at han ikke har vært involvert i vurderingen av den konkrete saken og fastsettelse av sonen.

- Det som vi har sagt til regionene våre er at man skal båndlegge alle lokaliteter som er innenfor et område som en vet med rimelig sikkerhet kommer innenfor bekjempelsessonen, forteller han.

Utover dette kan Rønningen ikke kommentere vurderingen som er gjort  i Troms.

- Et godt kontrollområde må lages så stort at en har minimal risiko for at det skal spres smitte ut i fra et slik område.

Seniorrådgiver Knut Rønningen i Mattilsynet er innvolvert i utviklingen av den nye bekjempelsesplanen mot ILA. Han forklarer at opprettelsen av bekjempelsessoner slik som i Kvænangen kommune i Troms også er viktig i et internasjonal handelsperspektiv.
Seniorrådgiver Knut Rønningen i Mattilsynet er innvolvert i utviklingen av den nye bekjempelsesplanen mot ILA. Han forklarer at opprettelsen av bekjempelsessoner slik som i Kvænangen kommune i Troms også er viktig i et internasjonal handelsperspektiv.

Vurderingssak

Han legger til at i henhold til forskriftsteksten skal bekjempelsene være der så lenge det står smittet fisk i sjøen, og inntil all fisk som har vært innenfor sonen er tatt opp og området har vært brakklagt.

- Dette er en standard som også ligger innenfor dagens regelverk. Så kan en selvsagt diskutere avstander og størrelsen på sonen, utdyper Rønningen.

Han forklarer videre at det i hvert enkelt tilfelle er en vurderingssak ut fra epidemiologiske forhold, strømforhold og hvordan anlegget er plassert, og ikke minst kontakten mellom de ulike aktørene som er i et slikt område.

Viktig handelshinder-sykdom

Har du noen oppfordringer til oppdrettere som er berørt av ILA?

- Det er klart at å få ILA er problematisk for de aktørene som blir berørt, sier seniorrådgiveren

Samtidig er dette ifølge Rønningen den viktigste sykdommen som er listeført internasjonalt, noe som han mener vi alle må ta innover oss.

- Dette selv om vi ikke oppfatter sykdommen så alvorlig i Norge, er den alvorlig fordi den er listeført internasjonalt. Den er den viktigste handelshinder-sykdommen som vi har, forklarer Rønningen.

Han mener det derfor er særdeles viktig at det blir gjennomført tiltak som er grundige og gode nok til at vi kan komme et stykke lengre i bekjempelsesarbeidet i næringen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse