Gå til innhold
Annonse
Statssekretær Roy Angelvik under Sjømatdagene 2017. Foto: Therese Soltveit.
Statssekretær Roy Angelvik under Sjømatdagene 2017. Foto: Therese Soltveit.

- Innspillet fra Tekna og Akvavetrinærenes foreningene kan nemlig gi et feilaktig inntrykk av at det ikke er gitt at et utbrudd av sykdommen vil få konsekvenser. Dette stemmer ikke.

Annonse

På Kyst.no gir Akvaveterinærenes forening og TEKNA havbruk og fiskehelse sin vurdering av den nye PD forskriften, de mener den ikke er en forbedring av tidligere forskrifter. Jeg setter pris på de som gir tydelig uttrykk for sine meninger, men jeg må få korrigere de to foreningene når de sier at den nye forskriften ikke har som mål å bekjempe PD.

Innspillet fra Tekna og Akvavetrinærenes foreningene kan nemlig gi et feilaktig inntrykk av at det ikke er gitt at et utbrudd av sykdommen vil få konsekvenser. Dette stemmer ikke.

Et hvert utbrudd av PD blir fulgt opp av Mattilsynet for å begrense, bekjempe og forebygge videre spredning. La det være helt klart, det er et politisk mål at PD ikke skal etablere seg i overvåkningssonene og at konsekvensene skal reduseres i PD-sonen.

En utfordring med PD er at det blir oppdaget så sent at perioden for den største smittespredningen allerede er over. dette er noe av bakgrunnen for at Mattilsynet har valgt å opprette kontrollområder i Nord-Trøndelag. Og derfor har ikke utslakting alltid hatt ønsket effekt.

Den nye PD-forskriften åpner for å finne den beste løsningen i hvert enkelt tilfelle. Om det riktige er opprettelse av et kontrollområde eller utslakting, det vil være en faglig vurdering. Og jeg vil understreke at selv om den nye forskriften åpner for at syk fisk kan bli stående i sjø, så skal den slaktes ut når en samlet vurdering fra Mattilsynet tilsier det.

Snart vil Mattilsynet sende sin bekjempelsesplan for PD ut på høring. Jeg håper denne vil bidra til å tydeliggjøre det myndighetenes strategi. Her drar alle i samme retning, og målet er å bekjempe PD.