Gå til innhold
Illustrasjon av konseptet Aqua Semi. Kilde: Måsøval Fiskeoppdrett.
Illustrasjon av konseptet Aqua Semi. Kilde: Måsøval Fiskeoppdrett.

Fiskeridirektoratet melder at Måsøval Fiskeoppdrett nå har fått vedtak på at de får fire av de opprinnelig omsøkte fem utviklingstillatelsene for konseptet Aqua Semi.

Selskapet søkte opprinnelig om fem om fem utviklingstillatelser til sitt prosjekt «Aqua Semi», men fikk avslag på en av utviklingstillatelsene.

I mars fikk de beskjed fra direktoratet om at man ville gå videre med behandlingen av søknaden, men med tanke på å gi dem fire.

I vedtaket heter det at Fiskeridirektoratet gir Måsøval Fiskeoppdrett AS “tilsagn om fire tillatelser à 780 tonn maksimalt tillatt biomasse. Tillatelsene gis med en varighet på seks år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument er utstedt”.

Fiskeridirektoratet mener at en tildeling av fire tillatelser bør være tilstrekkelig for å teste ut konseptet.

- Fire tillatelser vil føre til at søker ved en årlig produksjon tilsvarende det søker beskriver som «Best Case» vil få gode marginer for en lønnsom investering, skriver direktoratet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?