Gå til innhold
Annonse

- Mange har sikret jobb lenge før de er ferdige med studiene

Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Universitetet Nord har sin egen forskningsstasjon i Mørkvedbukta.  Foto: Chris Andre-johnsen.
Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Universitetet Nord har sin egen forskningsstasjon i Mørkvedbukta. Foto: Chris Andre-johnsen.

Ved Nord Universitet i Bodø kan studenter spesialisere seg innenfor havbruk. I studietiden får man god kjennskap til havbruksnæringen og sjansen for å få jobb før studieslutt er svært høy.

Annonse

Akvakultur og havbruk er en stadig voksende næring som mange unge søker seg mot.

Marit Bjørnevik er prodekan for undervisning ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Universitet Nord, og forteller til Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett at disse type studiene gir gode muligheter på jobbmarkedet.  

- Våre kandidater er høyt ettertraktet i sektoren og mange har sikret jobb lenge før de er ferdige. Dette gjelder både for studentene på bachelor og master, sier hun.  

Mulighetene i bransjen er mange og studiene kvalifiserer til et bredt spekter av stillinger innen havbruksnæringen. Bjørnevik forteller at Nord Universitet tilbyr et bachelorprogram innen havbruksdrift og ledelse. Bachelorprogrammet sier hun gir tverrfaglig opplæring i akvakultur, biologi, økonomi og ledelse.

Marit Bjørnevik er prodekan for undervisning ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Universitet Nord, og sier mange av studentene allerede har jobb før endt studietid. Foto: Universitet Nord.
Marit Bjørnevik er prodekan for undervisning ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Universitet Nord, og sier mange av studentene allerede har jobb før endt studietid. Foto: Universitet Nord.

I tillegg til emner innen ledelse og økonomi, inneholder studiet ni enkeltemner, fordelt på områdene produksjon av laksefisk, fiskehelse, fiskeernæring og produktkvalitet, havbruksforvaltning, fiskevelferd, produksjon av marin fisk, akvakultur, fiskebiologi og fiskefysiologi. Hver av disse enkeltemne gir 10 studiepoeng.

- I tillegg inneholder studiet obligatorisk praksis i 15 uker i havbruksnæringen i andre studieår. De fleste tar praksis ved en norsk oppdrettsbedrift, men noen velger å dra til utlandet. Vi har hatt studenter i praksis både på New Zealand, Chile og i Canada, sier hun.  

Spesialisering innenfor havbruk

For de som ønsker å fortsette studiene utover tre år, kan man velge master i biovitenskap, hvor man kan spesialisere seg innenfor havbruk.   

- Spesialisering i akvakultur inneholder 30 studiepoeng med obligatoriske emner og 30 studiepoeng valgfrie emner, samt en masteroppgave på enten 30 eller 60 studiepoeng, forteller Bjørnevik.

Studentene velger sine obligatoriske emner innen akvakultur, akvakulturnæring, helse hos akvatiske oppdrettsorganismer, fiskekvalitet og mattrygghet.

- I tillegg kan de ta valgemner innen marin økologi og genomikk.

Økende interesse  

Interessen for akvakulturstudier og havbruk er økende, det kan Bjørnevik bekrefte.  

- Fra 2017 til 2018 har totalt antall søkere på bachelor i havbruksdrift og ledelse økt fra 532 til 682 søkere. Det tilsvarer ca en økning på 17,5 %.

For masterstudier har man tidligere ikke separert mellom søkere til de forskjellige spesialiseringene, men at man i 2017 hadde 48 søkere og i 2018 var det 69 søkere, en økning tilsvarende 44 %. Til tross for mange søkere tar universitetet inn kun en brøkdel av disse årlig, ca. 40 studenter på bachelor og ti studenter på master.  

Studentene er høyt motiverte

Nord Universitet håper å kunne fortsette med høye søkertall til havbruksstudiene i årene som kommer.

- Studentmassen vi har i dag har mye høyere inntakssnitt fra videregående skole enn tidligere. Det betyr høyt motiverte og målrettede studenter som evner å fullføre studiet innenfor normert tid, og har gode muligheter for en spennende jobb i havbruksnæringen.

Bjørnevik forteller at andelen norske studenter som tar master i biovitenskap har økt voldsom i senere år, spesielt gjelder dette for spesialisering i akvakultur.

- Dette vil bidra til å imøtekomme kompetansebehovet som sjømatnæringen etterspør. Vi håper at de studenter vi utdanner vil være et viktig bidrag til bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring, sier hun. 

Les hele denne artikkelen i Norsk Fiskeoppdrett nummer 1, samt flere saker om utdanning. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse