Gå til innhold
Annonse
Lukket anlegg Marine Harvest merd, oppdrettsanlegg
Lukket anlegg Marine Harvest merd, oppdrettsanlegg

Marine Harvest Norway har i flere år arbeidet med løsninger for lukket produksjon av ”smålaks”, i systemer både på land og i sjø. Oppdrettslaksen tilbringer i dag den første delen av livet i lukkede anlegg på land frem til ca 100 gram. Nå er fisken satt ut.

Annonse

Den lukkede merden er levert av Aquafarm Equipment, og prosjektet støttes av Innovasjon Norge.

Mandag ble det satt ut 200.000 fisk i anlegget. Fisken skal være der til våren, og vil deretter etter planen settes ut i kommersielle merder i sjø. Leder for prosjektet i Marine Harvest Norway, Ørjan Tveiten, forteller at alt gikk som planlagt:

- Utsettet gikk etter planen. Nå har vi 200.000 fisk på 100 gram svømmende rundt i glassfibermerden. Det blir spennende å se den biologiske prestasjonen til fisken, og hvordan merden fungerer teknisk, skriver selskapet i en pressemelding.

Viktig prosjekt for å få mer kunnskap om ny teknologi

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle en semi-lukket merd, og finne ut om det i stor skala er teknisk, biologisk, økonomisk og miljømessig mulig å produsere en stor settefisk i lukkede merder i sjø. Noe som igjen vil gi svar på hvorvidt tiden i åpne nøter i sjø for laks kan reduseres.

- Lukkede anlegg er ikke et alternativ til dagens produksjonsplattform, men kan, slik vi ser det, bli et supplement. Marine Harvest arbeider i dag med kontinuerlig forbedring av dagens teknologi og utvikling av ny teknologi. For oss er det viktig å prøve ut ny teknologi i praksis for å ha faktisk kunnskap i stedet for antagelser og synsing, sier Tveiten.

Marine Harvest ønsker ikke å øke det totale energiforbruket ved produksjon av fisk, og tror at sjøproduksjon med tradisjonell teknologi fremdeles vil være næringens hovedproduksjonsform. Selskapet ser likevel på lukket og semilukket produksjon av smolt og postsmolt både på land og i sjø fordi det kan gi redusert biologisk risiko, miljømessige gevinster og samtidig være økonomisk forsvarlig.

Aquafarm Equipment er ansvarlig for produktidé, konsept- og produktutvikling av den semi-lukkede merden (Neptun). Utviklingsarbeidet har pågått i nærmere 4 år i tett samarbeid med ingeniørfirmaet PDS Protek AS.

- Merden har så langt svart til forventningene og vi ser med spenning på fortsettelsen, sier daglig leder i Aquafarm Equipment, Atle Presthaug.