Gå til innhold
Annonse

Mattilsynet ber om risikovurdering av AGD-situasjonen

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere hvilken risiko sykdommen amøbeindusert gjellesykdom (AGD) kan utgjøre for akvakulturnæringen og ville bestander av akvatiske dyr i Norge.

AGD forårsaker pustevansker for fisken og fører også til økt dødelighet og dårligere tilvekst. CSIRO
AGD forårsaker pustevansker for fisken og fører også til økt dødelighet og dårligere tilvekst. CSIRO

Amøbeindusert gjellesykdom (AGD) fører til at fisken får pustevansker og dårlig matlyst. Der sykdommen er beskrevet her til lands lå dødeligheten ifølge Veterinærinstituttet på 10 til 20% i anlegg der fisken ikke samtidig hadde andre helseproblemer enn AGD, skriver Vitenskapskomiteen for mattrygghet på sine hjemmesider.

AGD forekommer hos laks under hele sjøfasen, men rammer særlig postsmolt den første høsten i sjøen. Utbruddene er ofte langvarige.

Den viktigste faktoren for sykdomsutbrudd er høyt saltinnhold i vannet. AGD er vanligvis forbundet med vanntemperaturer over 17 °C, men sykdomsutbrudd er observert ved temperaturer ned mot 7°C. Det er begrenset kunnskap om overlevelse av amøben ved lave temperaturer. Den mest effektive behandlingen mot AGD er ferskvann. Også hydrogenperoksid er oppgitt å ha effekt.

Amøben Neoparamoeba perurans lever både som parasitter på andre dyr og fritt i vannmassene. Den kan også overleve i sedimenter og på nøter. Les mer om sykdommen AGD på Veterinærinstituttets nettsider.

Les også: Ser på grunner til gjellesjukdom

Ny i Norge

Ifølge Mattilsynet regnes infeksjon med AGD som en ny sykdom i Norge. Ifølge Veterinærinstituttet ble AGD første gang observert i Norge i forbindelse med helseproblemer hos laks i fire anlegg høsten 2006.

AGD har siden 1986 vært årsak til store tap hos oppdrettslaks i Tasmania og Australia.

Sykdommen har relativt nylig blitt påvist i europeiske farvann, og den har tilsynelatende spredt seg gradvis nordover.

Les også: Bakkafrost klar med AGD-beredskapen

Vil vurdere listeføring av sykdommen

Mattilsynet ser behovet for å kartlegge situasjonen i Norge og vil bruke risikovurderingen fra VKM til å vurdere om AGD skal listeføres, det vil si om sykdommen skal føres opp på Liste 3 i Vedlegg I i Forskrift om smittsomme sykdommer, akvatiske dyr.

Dersom AGD listeføres, vil visse bestemmelser tre i kraft ved mistanke om eller påvisning av AGD.

VKM har mottatt en foreløpig bestilling fra Mattilsynet.

VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd har ansvar for gjennomføringen av denne risikovurderingen. Risikovurderingen skal være ferdig innen 1. Juli 2014.