Gå til innhold
Annonse

Mattilsynet endrer sitt kontrollregime ved import av fiskeolje i kapsler fra tredjestat fra 1.1. 2014 og innfører vanlig veterinær grensekontroll på slike produkter.

Fiskeoljekapsler. Foto: Forskning.no
Fiskeoljekapsler. Foto: Forskning.no

Dette medfører at fiskeolje i kapsler som importeres fra tredjestat, må komme fra listeført land og listeført virksomhet. Importen må følges av godkjent og myndighetsutstedt sertifikat, og den må meldes på forhånd til en av våre godkjente grensekontrollstasjoner.

Varene vil bli underkastet full veterinær grensekontroll og vil bli avvist dersom importvilkår ikke er oppfylt. Det må også betales gebyr i forbindelse med kontrollen.

Ulikt kontrollregime

Mattilsynets praksis har derfor vært full grensekontroll på fiskeolje i bulk, tønner og big-bags, mens fiskeolje som kommer ferdig pakket som kosttilskudd, har vært unntatt grensekontroll. Etter vår vurdering har fiskeolje i kapsler falt innunder unntaksbestemmelsen «små mengder av animalske produkter». Dette har ført til ulikt importregime for samme varetype basert på innpakning og ikke på innhold.

Enighet om endring

EU-kommisjonen har på sine hjemmesider informert om at forståelsen av begrepet «små mengder animalske produkter» ikke kan tolkes til å omfatte 100 % fiskeolje som er kapslet, men at begrepet skal forstås som at «en liten andel» av kapselens totale innhold er animalsk.

Det har vært ulik importpraksis for dette produktet i medlemslandene, men de er nå blitt enig om å innføre grensekontroll på disse produktene slik at importregimet blir harmonisert. Dette følges også opp av Norge.

Kontrollregimet for fiskeolje vil dermed bli uavhengig av innpakning. Importører vil dermed møte de samme kravene uansett hvilken grensekontrollstasjon i EØS som benyttes ved import.

Les mer om endringene på Mattilsynets sider (ekstern lenke)