Gå til innhold
Annonse

I forbindelse med vurdering av kriterier for unntaksvekst for oppdrettsanlegg etter produksjonsområdeforskriften § 12 har Mattilsynet behandlet 21 av 50 saker. 15 av sakene oppfylte kriteriene, mens 6 ikke gjorde det og fikk avslag.

Annonse

I forbindelse med kapasitetsøkning 2019/2020 behandler Mattilsynet først og i egen prosess om kriteriene for å søke om vekst uavhengig av farge på produksjonsområdet er oppfylt.

Totalt kom det inn 50 saker innen fristen 5. april. Mattilsynet har vurdert 21 av 50 saker så langt. De resterende 39 sakene blir ferdig ca. 1. juni.

Nærings- og fiskeridepartementet vil senere lage forskrifter om kapasitetsøkning, og sette frister for å søke om økt kapasitet på bakgrunn av unntak og innbetaling av fastsatt vederlag osv.

Under er listen slik den ser ut nå:

Innehaver/søker

Produksjonsområde

Lokalitet

Navn på lokalitet

Kommune

Avdeling i Mattilsynet

Resultat

Alsaker Fjordbruk AS

3‐ Karmøy til Sotra

11435

Bryggelandsholmane

Haugesund

Sunnhordland og Haugalandet

Avslag

AS Bolaks

3‐ Karmøy til Sotra

10324

Gjerdesvikflua

Fusa

Sunnhordland og Haugalandet

Vedtak

AS Bolaks

3‐ Karmøy til Sotra

13058

Fusavika

Fusa

Sunnhordland og Haugalandet

Vedtak

AS Bolaks

3‐ Karmøy til Sotra

13229

Djupedalen

Fusa

Sunnhordland og Haugalandet

Bremnes Seashore AS

3‐ Karmøy til Sotra

12019

Saltkjelen II

Jondal

Sunnhordland og Haugalandet

 

Bremnes Seashore AS

3‐ Karmøy til Sotra

27315

Vikane I

Jondal

Sunnhordland og Haugalandet

 

Cermaq Norway AS

12 ‐ Vest ‐ Finnmark

10821

Tuvan

Alta

Finnmark

 

Cermaq Norway AS

12 ‐ Vest ‐ Finnmark

32617

Ytre Koven

Alta

Finnmark

 

Cermaq Norway AS

12 ‐ Vest ‐ Finnmark

10660

Skinnstakkvika

Måsøy

Finnmark

 

Cermaq Norway AS

12 ‐ Vest ‐ Finnmark

10822

Rivarbukt

Alta

Finnmark

 

Cermaq Norway AS

12 ‐ Vest ‐ Finnmark

10796

Hundbergan

Loppa

Finnmark

 

Cermaq Norway AS

9 ‐ Vestfjorden og Vesterålen

10518

Horsvågen

Hamarøy

Salten

 

Cermaq Norway AS

9 ‐ Vestfjorden og Vesterålen

30397

Bergsøy

Steigen

Salten

 

E.Karstensen Fiskeoppdrett AS

4 ‐ Norhordland til Stadt

24615

Grunnsøya

Flora

Sunnhordland og Haugalandet

Avslag

Edelfarm AS

8 ‐ Helgeland til Bodø

32397

Storvika

Bodø

Salten

Vedtak

Edelfarm AS

8 ‐ Helgeland til Bodø

15455

Daumannvik

Saltdal

Salten

Vedtak

Edelfarm AS

8 ‐ Helgeland til Bodø

19098

Leivsethamran

Fauske

Salten

Vedtak

Edelfarm AS

8 ‐ Helgeland til Bodø

11272

Øksengård

Saltdal

Salten

Vedtak

Eide Fjordbruk AS

4 ‐ Norhordland til Stadt

13870

Eikebæråane

Lindås

Sunnhordland og Haugalandet

Vedtak

Eide Fjordbruk AS

3‐ Karmøy til Sotra

22095

Hågardsneset

Kvinnherad

Sunnhordland og Haugalandet

 

Eide Fjordbruk AS

3‐ Karmøy til Sotra

12036

Hisdalen

Kvinnherad

Sunnhordland og Haugalandet

 

Eide Fjordbruk AS

3‐ Karmøy til Sotra

12040

Brandaskuta

Kvinnherad

Sunnhordland og Haugalandet

 

Ellingsen Seafood AS

9 ‐ Vestfjorden og Vesterålen

20075

Tjajneluokta

Tysfjord

Salten

Vedtak

Emilsen fisk AS

7 ‐ Nord‐Trøndelag med Bindal

10417

Storbukta

Nærøy

Namdal

Avslag

Fjord Drift AS

4 ‐ Nordhordaland til Stadt

13876

Litleveitholane

Osterøy

Sunnhordland og Haugalandet

vedtak

Fjord Drift AS

4 ‐ Norhordland til Stadt

11772

Moldøyosen

Fedje

Sunnhordland og Haugalandet

 

Fjord Drift AS

4 ‐ Norhordland til Stadt

11771

Grisholmsundet

Fedje

Sunnhordland og Haugalandet

 

Langøylaks AS

3‐ Karmøy til Sotra

13020

Nygård

Samnanger

Sunnhordland og Haugalandet

 

Lingalaks AS

3‐ Karmøy til Sotra

12022

Ljonesbjørgene

Kvam

Sunnhordland og Haugalandet

Avslag

Lingalaks AS

3‐ Karmøy til Sotra

12973

Saltkjelen

Kvam

Sunnhordland og Haugalandet

Avslag

Lovundlaks AS

8 ‐ Helgeland til Bodø

10974

Store Bukkøy

Lurøy

Helgeland

 

Lovundlaks AS

8 ‐ Helgeland til Bodø

32037

Grasholman

Lurøy

Helgeland

 

Lovundlaks AS

8 ‐ Helgeland til Bodø

21337

Kveitholmen

Lurøy

Helgeland

 

Lovundlaks AS

8 ‐ Helgeland til Bodø

26675

Leirholmen

Lurøy

Helgeland

 

Lovundlaks AS

8 ‐ Helgeland til Bodø

36337

Vardskjæret Sør

Lurøy

Helgeland

 

Lovundlaks AS

8 ‐ Helgeland til Bodø

38517

Måvær

Lurøy

Helgeland

 

Marø Havbruk AS

4 ‐ Norhordland til Stadt

24615

Grunnsøya

Flora

Sunnhordland og Haugalandet

Avslag

NRS Farming AS

10 ‐ Andøya til Senja

30518

Ørnfjordbotn

Lenvik

Troms og Svalbard

 

Quatro Laks AS

3‐ Karmøy til Sotra

10328

Sagvik

Kvam

Sunnhordland og Haugalandet

 

Quatro Laks AS

3‐ Karmøy til Sotra

13020

Nygård

Samnanger

Sunnhordland og Haugalandet

 

Rogaland Fjordbruk AS

2 ‐ Ryfylket

11925

Vintraviki

Suldal

Sunnhordland og Haugalandet

Vedtak

Tombre Fiskeanlegg

4 ‐ Norhordland til Stadt

13876

Litleveitholane

Osterøy

Sunnhordland og Haugalandet

Vedtak

Tombre Fiskeanlegg AS

3‐ Karmøy til Sotra

10328

Sagvik

Kvam

Sunnhordland og Haugalandet

 

Tombre Fiskeanlegg AS

4 ‐ Norhordland til Stadt

11771

Grisholmsundet

Fedje

Sunnhordland og Haugalandet

 

Tombre Fiskeanlegg AS

3‐ Karmøy til Sotra

13020

Nygård

Samnanger

Sunnhordland og Haugalandet

 

Tombre Fiskeanlegg AS

4 ‐ Norhordland til Stadt

11772

Moldøyosen

Fedje

Sunnhordland og Haugalandet

 

Wenberg Fiskeoppdrett AS

8 ‐ Helgeland til Bodø

11272

Øksengård

Saltdal

Salten

Vedtak

Wenberg Fiskeoppdrett AS

8 ‐ Helgeland til Bodø

19098

Leivsethamran

Fauske

Salten

Vedtak

Wenberg Fiskeoppdrett AS

8 ‐ Helgeland til Bodø

15455

Daumannvik

Saltdal

Salten

Vedtak

Wenberg Fiskeoppdrett AS

8 ‐ Helgeland til Bodø

32397

Storvika

Bodø

Salten

Vedtak

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse