Gå til innhold
Annonse
Torunn Knævelsrud
Torunn Knævelsrud

- Forskningsmiljøene frykter innstrammingen i bruken av av forsøksdyr vil ramme forskningen. - Dette er nok en misforståelse, sier Torunn Knævelsrud som er seksjonssjef for dyrevelferd og fiskehelse i Mattilsynet.

Annonse

Pål Mugaas Jensen

I et intervju med Kyst.no uttrykte professor Paul Midlyng ved Norges Veterinærhøyskole bekymring for konsekvensene av en ytterlige innstramming av reglene for bruk av forsøksdyr. Han mente dette bl.a. ville kunne gå ut over feltforsøk med fisk.

- Mattilsynet foreslår at unntaket for identitetsmerking i den reviderte norske forskriften skal innsnevres i forhold til EU-direktivet, De vil derfor kreve søknad og tillatelse for enhver vitenskapelig feltstudie selv om nøyaktig samme inngrep ovenfor dyret pålegges av dem selv som ledd i sykdomsovervåkning og kontroll. Dette vil da gjelde ved prosedyrer som blodprøvetaking og lusetelling, sa Midtlyng og kalte det hele dobbeltmoral.

Les: Frykter at mer byråkrati blir en hemsko for havbruksforskningen

Han uttrykte også engstelse for hva dette vil medføre av unødvendig byråkrati for forskningen.

Midtlyng misforstår

Seksjonssjef for dyrevelferd og fiskehelse i Mattilsynet Torunn Knævelsrud, mener Midtlyng misforstår.

- Vi kan berolige Midtlyng med at dette ikke medfører riktighet, og vil gjerne rette opp i denne misforståelsen, sier hun.

Hun sier unntaket for identitetsmerking i den reviderte norske forskriften ikke er innsnevret i forhold til EU-direktivet.

- Orlyden i EU-direktivet er som følger: «Practices undertaken for the primary purpose of identification of an animal.” I den norske forskriften er dette oversatt til «enkel identitetsmerking». Dette er for øvrig en videreføring i forhold til gjeldende norsk forskrift, sier hun.

Mattilsynet vil derfor ikke kreve søknad om tillatelse for andre typer feltstudier enn det EU-direktivet krever.

- Handlinger som sykdomsovervåking og lusetelling har aldri vært definert som forsøk, fordi dette er å anse som etablerte prosedyrer ved hold av dyr. Hvis de samme prosedyrene derimot ikke gjøres som en nødvendig og etablert del av det å holde dyr, men som del av et forsøk, skal det søkes tillatelse. Dette er bestemmelser som er gjeldende i hele EU og som er i tråd med gjeldende norske forskrift, understreker Knævelsrud.

 

Annonse