Gå til innhold
Annonse

Mattilsynet opphever forskrift om kontrollområde for ILA i Nord-Trøndelag

Mattilsynet melder at de har 12. mars 2019 har opphevet forskriften om kontrollområde om ILA-bekjempelse i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag. 

Annonse

ILA ble i januar 2017 påvist på lokaliteten Eiterfjorden i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag. Lokaliteten drives av Midt Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS.

Anleggene i overvåkingssonen ble tømt for fisk og var brakklagt i perioden september 2017 til april 2018. Fisken som nå står i sjø i overvåkingssonen ble satt ut som smolt fire måneder etter at bekjempelsessonen ble opphevet. Mattilsynet vurderer det derfor slik at forskriften kan oppheves tidligere enn § 14 skisserer.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse