Gå til innhold
Annonse

Mattilsynet opphever overvåkingssone for ILA i Frøya kommune

Mattilsynet melder de 15. mars 2019 har gjort endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Frøya kommune, Sør-Trøndelag, og har opphevet overvåkingssonen rundt lokalitetene Ørnøya og Ørnøya II i Frøya kommune. 

Annonse

ILA ble i april 2016 påvist på sjølokalitetene Ørnøya og Ørnøya II i Frøya kommune i Sør-Trøndelag. Forskrift om kontrollområde for ILA i Frøya kommune ble vedtatt 1. juni 2016, melder Mattilsynet. 

I oktober 2016 ble det opprettet et nytt kontrollområde i forskriften med bekjempelsessone og overvåkingssone rundt lokalitet 31517 Kamholmen etter ILA-utbrudd på lokaliteten i september 2016.

Bekjempelsessonen rundt lokalitetene Ørnøya og Ørnøya II ble opphevet 15. mars 2017. I tråd med forskriftens § 14 skal overvåkingssonen oppheves to år etter at bekjempelsessonen ble opphevet, det vil si 15. mars 2019.

Overvåkingssonen rundt lokalitet Kamholmen skal i tråd med forskriften oppheves automatisk to år etter at bekjempelsessonen ble opphevet, det vil si 15. januar 2020.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse