Gå til innhold
Annonse

Mandag 9. juli stadfestet Mattilsynets distriktskontor for Midt-Troms diagnosen infeksiøs lakseanemi (ILA) på Salaks sin lokalitet Storvika i Salangen kommune i Troms. De fikk i juni også konstatert ILA på sin lokalitet i Salangslia i samme kommune.

Annonse

Diagnosen er stadfestet på bakgrunn av prøvesvar fra Veterinærinstituttet. Grunnlaget for stadfestingen er kliniske funn, økt dødelighet, obduksjonsfunn, påvist anemi og påvisning av ILA-virus (immunhistokjemi, RT-PCR og IFAT). Fisken det er snakk om skal være nylig utsatt smolt. Fisken som ble ILA-diagnostisert i juni, var ca 1,5 kg stor.  Mattilsynet har med hjemmel i matlovens § 19 fattet vedtak om midlertidig sone med økt overvåkning. Videre arbeid følger faste prosedyrer i henhold til Mattilsynets bekjempelsesplan for ILA. Utkast til forskrift med forslag til bekjempelses- og observasjonssone sendes på høring om kort tid, melder Mattilsynet..

Annonse