Gå til innhold
Annonse
Ugjevn smolt, settefisk
Ugjevn smolt, settefisk

62 prosent av aksjene i selskapet Midt-Norsk Havbruk AS er til salgs.

Annonse

redaksjonen@kyst.no

Salget kan bli dramatisk med tanke på fortsatt lokalt fundert eierskap i Nærøy og VIkna, skriver Namdalsavisa.

Morselskapet Midt-Norsk Havbruk (MNH) har ti oppdrettskonsesjoner, en settefiskkonsesjon med 600.000 smolt, 33 ansatte og en omsetning på drøye 400 millioner kroner.

Videre eier Midt-Norsk Havbruk AS vel 42 prosent av Nils Williksen AS, produksjonsanlegget for slakting og bearbeiding på Flerengstrand. Her var omsetningen 750 millioner kroner i 2012 – med en bemanning på om lag 75 medarbeidere.

Hovedaksjonær og styreleder Halle Sivertsen bekrefter at flere store og små poster i Midt-Norsk Havbruk AS er ute i markedet.

– Advokat Tom Stemre i Bergen har fått oppdraget med å gjennomføre salget, og han er den som gir opplysninger om salget per i dag, sier Halle Sivertsen til NA.

Annonse