Gå til innhold
Annonse
Styreleder i OURO Roar Paulsen forteller at andelen rømt oppdrettslaks ble redusert til under fire prosent i de fleste elver etter uttak. Tabellen: OURO
Styreleder i OURO Roar Paulsen forteller at andelen rømt oppdrettslaks ble redusert til under fire prosent i de fleste elver etter uttak. Tabellen: OURO

Gjennom målrettede tiltak fra OURO er innslaget av rømt oppdrettslaks redusert i 41 laksevassdrag over hele landet.

Annonse

OURO (Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk) har fått resultatene fra uttak av rømt oppdrettsfisk i elv høsten 2018. 

- Rømt fisk i elvene skal tas ut. Vi har i 2018 brukt fem millioner kroner på utfiskingstiltak, og jeg er glad for at innsatsen gir positive resultater, sier styreleder i OURO Roar Paulsen i en pressemelding.

Forbedring fra 2016 og 2017

I det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettsfisk for 2017 ble det kartlagt innslag av rømt oppdrettsfisk i 197 vassdrag. Av disse valgte OURO ut 63 elver. Det er tatt ut rømte oppdrettsfisk i 41 av elvene. De fleste elvene ble valgt ut på grunn av høyt innslag av rømt oppdrettsfisk i 2017, men noen elver med lave innslag ble også valgt ut for eventuelt å videreføre uttak fra året før. 

- OURO-undersøkelser viser at andelen rømt oppdrettslaks ble redusert til under fire prosent i de fleste elver etter uttak. Dette er flotte tall, og sammenlignet med det som ble gjort i både 2016 og 2017 er det en klar forbedring i antall elver under fire prosent innslag etter at uttak er gjennomført, sier Paulsen.

Tabellen nedenfor viser antall elver i ulike kategorier med prosent rømt oppdrettslaks hvor OURO har gjennomført uttak i perioden 2016-2018. Resultatene er hovedsakelig fra drivtellinger før og etter uttak av rømt fisk i elvene. Flere av elvene hadde så lave innslag at det ikke ble gjort uttak. 

11 av OURO-elvene er ikke med i tabellen da det ikke var mulig å beregne % innslag ved kun bruk av drivtellinger, eller vannføring var for stor slik at det ikke var mulig å gjøre undersøkelser i elva. Det er imidlertid tatt ut rømt fisk fra flere av disse elvene. I tillegg ønsket ikke Lærdalselva og Hopsvassdraget besøk av OURO. Tabellen: OURO.
11 av OURO-elvene er ikke med i tabellen da det ikke var mulig å beregne % innslag ved kun bruk av drivtellinger, eller vannføring var for stor slik at det ikke var mulig å gjøre undersøkelser i elva. Det er imidlertid tatt ut rømt fisk fra flere av disse elvene. I tillegg ønsket ikke Lærdalselva og Hopsvassdraget besøk av OURO. Tabellen: OURO.

God utvikling

Formålet til OURO er å redusere risikoen for genetisk påvirkning på vill laksefisk. Alle som har en tillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret plikter å betale inn en årlig avgift til sammenslutningen.  Oppdretternes innmeldte rømmingstall for 2017 var historisk lave, men fikk en økning i 2018. Ifølge det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettsfisk har innslag av rømt laks gått ned med ca 0,4 - 0,7 % per år i perioden 2006-2016. 

- Uttak av rømt oppdrettsfisk før gyting i de utvalgte elvene reduserer risiko for å påvirke villaksen negativt. OURO er glad for å bidra til denne positive utviklingen, sier Paulsen.

Uttakene er gjennomført med harpunering, stangfiske, felle og not. Lokale elveeierlag har bidratt med stangfiske der hvor dette har vært en egnet metode. Alle data fra OURO rapporteres til det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk.

Resultat fra uttak av rømt fisk i de enkelte elvene finner du her.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse