Gå til innhold
Annonse

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Tysvær kommune i Rogaland

Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11964 Ringja i Tysvær kommune i Rogaland. Lokaliteten drives av Marine Harvest AS.

Annonse

Lokaliteten ligger i et kontrollområde for ILA, det skriver Mattilsynet i en nyhetsmelding.

Virksomheten varslet Mattilsynet om mistanke om ILA på Ringja 14. desember 2017. Mistanken bygger på påvisning av ILA-virus ved PCR-metodikk. Foreløpige analyser tyder på at påvist virus ikke er HPR0-variant, og dette bidrar til å styrke mistanken.

Det vil bli tatt ut verifiserende prøver for eventuelt å kunne stadfeste diagnosen, og lokaliteten blir fulgt opp av Mattilsynet.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteter med stadfestet ILA-diagnose.

 

Kontrollområde

11964 Ringja ligger i et kontrollområde for ILA, som ble opprettet som følge av påvist ILA på nabolokaliteten 18639 Halsavika i september 2017.

Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone med restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Det er lite trolig at en eventuell stadfestet ILA-diagnose på Ringja vil få betydning for utbredelse av eksisterende kontrollområde.