Gå til innhold
Annonse

De norske seifiskeriene er forventet å være ferdig sertifisert i forhold til MSC-standarden ved inngangen av 2008, og de pelagiske fiskeriene vil følge suksessivt. I den forbindelse har det oppstått en del spørsmål rundt MSCs Chain of Custody (CoC).

Annonse

MSC CoC er en sporbarhetssertifisering som har til hensikt å sørge for at produkter som omsettes under MSC-logoen faktisk kommer fra sertifiserte fiskerier. CoC er en valgfri og bedriftsspesifikk sertifisering, separat fra den øvrige vurderingen av fiskeriets bærekraft og forvaltning. Den enkelte bedrift som ønsker å bruke MSC-logoen må dermed selv henvende seg til et akkreditert sertifiseringsbyrå. CoC er i hovedsak basert på at bedriften er i stand til å skille MSC og annet råstoff i tid og/eller rom, samt har arkiveringsrutiner som gjør det mulig å spore tilbake og foreta massebalanseavregninger på råstoff. Regelverket er utformet med den hensikt å passe inn i eksisterende rutiner ved de fleste bedrifter, og ikke medføre unødige kostnader. Så snart CoC er på plass, kan en produsent inngå en logo licence agreement med MSC og deretter ta i bruk logoen. Når er det aktuelt å søke CoC? Hvorvidt man trenger CoC er selvsagt enkeltbedriftens vurdering og avgjørelse. Det er viktig å huske at de norske fiskeriene for sei og pelagisk som blir sertifisert, inkluderer hele fiskeriene. På den måten er det meget lett å kommunisere gjennom dialogen med bedriftskunder at råvaren er fra et MSC-sertifisert fiskeri, uten å måtte dokumentere dette ved hjelp av sporbarhet. CoC vil derfor være mest aktuelt hvis ens egen bedrift, eller bedrifter nedstrøms i verdikjeden, ønsker å bruke MSC-logoen mot sluttkonsument. Søknadsprosess og kostnader Hver selvstendige bedrift i verdikjeden trenger et eget CoC-sertifikat og enkeltbedriftene må henvende seg til et byrå som er akkreditert for CoC og be om et tilbud. En fullstendig liste over disse byråene er å finne på: http://www.msc.org/html/content_501.htm Hvis en bedrift allerede bruker et av disse firmaene til øvrige sertifiseringer, vil det være svært kostnadseffektivt å slå en CoC-sertifisering sammen med for eksempel HACCP/ISO9000. Selve sertifiseringen består av en innledende ”desktop review”, et besøk ved bedriften, samt sammenfatning av en rapport. MSC har utgitt en guide kalt ”myMSC” for bedrifter som skal gjennomgå CoC som inneholder alt man trenger å vite i detalj om prosessen, samt sjekklister til forberedelser før inspeksjonen. MyMSC kan fås tilsendt gratis ved å henvende seg til MSC ved Amy Williams: amy.williams@msc.org (+44) 20 7811 3306. Et CoC-sertifikat har 3 års gyldighet, og det gjennomføres i tillegg en årlig revisjon av sertifiseringsbyrået. Kontrakten åpner også for at det skal kunne gjennomføres tilfeldige revisjoner/stikkprøver. Kostnader ved bruk av MSC-logoen Kostnaden ved bruk av logo, skal i utgangspunktet bæres av den bedriften som pakker konsumentpakninger, og beregnes på grunnlag av utsalgspris. MSC skiller mellom bruk av logoen på konsumentpakninger, og på bulkpakninger (non-consumer facing). I sistnevnte tilfelle betales kun en fast årlig sum.

Salg av MSC-merket produkt

Mot sluttkonsument

Årlig avgift + % av volum

”Non-consumer facing”

0 USD – 200 000 USD

250 USD + 0.5% av salg

250 USD

200 001 – 500 000 USD

1000 USD + 0.5% av salg

1000 USD

> 500 000 USD

2000 USD + 0.5% av salg

2000 USD

Fellesanbud for pelagisk næring EFF vurderer i samarbeid med FHL å utlyse et anbud til de ulike sertifiseringsselskapene for å oppnå en felles rammeavtale for den norske pelagiske næringen. En slik løsning burde kunne resultere i betydelige besparelser i tid så vel som penger. Det vil imidlertid selvsagt være opp til den enkelte bedrift å vurdere dette opp mot alternative løsninger, som for eksempel sammenslåing med sertifiseringer som HACCP/ISO. Bedrifter i pelagisk bransje som ønsker CoC-sertifisering og finner et slikt koordinert anbud interessant, bes ta kontakt med EFF så snart som mulig.

Annonse