Gå til innhold
Annonse

- Mulighetene for å drive lønnsomt torskeoppdrett har aldri har vært bedre

Fra lastingen av torskeyngel i Tromsø, før den ble levert til oppdretterne i 2016. Foto: Atle Skutvik ved Havbruksstasjonen i Tromsø.
Fra lastingen av torskeyngel i Tromsø, før den ble levert til oppdretterne i 2016. Foto: Atle Skutvik ved Havbruksstasjonen i Tromsø.

Atle Mortensen fra Havbruksstasjonen til Nofima i Tromsø, er optimistisk på oppdrettstorskens vegne. - Jeg får mange henvendelser, nærmest ukentlig, av folk som lurer på mulighetene innen torskeoppdrett, sa han.

Annonse

Mortensen tok for seg status innen torskeoppdrett under Sats Marint i Bergen torsdag, og fortalte at premissene for torskeoppdrett aldri har vært bedre enn de er nå.

Han viste også til at forskerne gjennom mange års avl i Tromsø har gitt flere oppløftende resultater, for en god torskeproduksjon.

Atle Mortensen fra Nofima har stor tro på at torskenæringen kan vokse frem igjen, men da trengs det en yngelproduksjon og et tilpasset regelverk.
Atle Mortensen fra Nofima har stor tro på at torskenæringen kan vokse frem igjen, men da trengs det en yngelproduksjon og et tilpasset regelverk.

- Problemene med rømming, deformiteter og ujevn tilvekst som har vært tidligere ser vi nærmest ikke. Min påstand er at mulighetene for å drive lønnsomt torskeoppdrett aldri har vært bedre, slo han fast.

Forskeren tok også et tilbakeblikk til 2008 hvor man satte ut millioner av torskeyngel, som igjen førte til at man slaktet 20 000 tonn i toppåret 2010.

- Siden da har produksjonen bare gått nedover, sa han.

Blant annet sykdom og dårlig yngel, samt finanskrisen er noen av hovedårsakene han påpeker gjorde at næringen nærmest gikk under.

- Man trodde man kunne produsere yngel når man gikk i gang, men det viste seg at det kunne man ikke. Yngelkvaliteten var ikke slik den skulle og det var veldig høy dødelighet. Fiskene som overlevde var heller ikke særlig gode, sa han.

- Stor interesse

Selv om volumene av oppdrettstorsk har vært svært lave de siste årene, forteller han om enorm interesse.

- Vi leverte 200 000 yngel til Stadt Torsk og Namdal Torsk i fjor, og det har gått bra med denne fisken. Denne skal slaktes til høsten og mange følger med på hvordan det går, opplyste han.

- Jeg får mange henvendelser, nærmest ukentlig av folk som lurer på mulighetene inne torskeoppdrett, sa han.

Trenger yngel og tilpasset regelverk

For å få næringen opp og gå igjen skikkelig er det også utfordringer som må løses, ifølge forskeren.

- Et av de store problemene er at det ikke finne noen yngelprodusenter. Per nå er det bare vi som produserer yngel. Skal næringen vokse må vi ha yngelprodusentene med, sa han

Det andre han mener er en stor utfordring er regelverket.

- Man må gjøre noe med regelverket. Det er i dag tilpasset stor lakseproduksjon med brakkleggingsperioder med mer, og det er ganske håpløst økonomisk å få til for de som gjerne vil starte opp et par konsesjoner, sa han.