Gå til innhold
Annonse
Paul Birger ute paa anlegget Torgnes
Paul Birger ute paa anlegget Torgnes

Norges Naturvernforbund vil stoppe de to oppdrettsanleggene til Fjord Marin i Lille-Børja og Stor-Børja i Velfjord. Prosjektet mangler konsekvensanalyse, mener de ifølge Brønnøysunds Avis.

Annonse

Norges Naturvernforbund representert av lokallaget på Sør Helgeland, og fylkeslaget i Nordland viser i et klagebrev til Fiskeridirektoratet i Nordland til den manglende konsekvensanalyse på et så vidt stort oppdrettsanlegg. I klagen settes det fokus på at Fjord Marin allerede har startet opp, når bare en midlertidig tillatelse er gitt. En av begrunnelsene i klagen, er at høsten 2007 vil den nye nasjonalparken Lomsdal/Visten bli opprettet av Stortinget. Grensene for nasjonalparken er ennå ikke avgjort, og Naturvernforbundet har tidligere foreslått at fjordområdene blir en del av nasjonalparken, det har de også fått bred støtte for i Direktoratet for naturforvaltning. En annen viktig grunn er forurensing av fjordsystemer gjennom utslipp og avføring. Regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet i Nordland forteller til BA at det har kommet flere klager i forbindelse med denne saken. – Det er faktisk sjelden at vi får såpass mange klager på en sak. Vi vil nå vurdere disse, og det er gått ut brev til Fjord Marin i dag med en relativt kort frist, der oppdretter får uttale seg. Seinere vil vi som første instans vurdere alt materialet. Blir ikke klagene vurdert som gode nok, vil saken bli oversendt til Bergen, der er andre klageinstans, forteller Andersen.

Annonse