Gå til innhold
Annonse

NCE Aquatech Cluster – verdensledende teknologi for bærekraftig akvakultur

Foto: Tom Hansen.
Foto: Tom Hansen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner offentliggjorde i dag at Aquatech Cluster får status som NCE, Norwegian Centres of Expertise. Aquatech Cluster er en næringsklynge for leverandører til oppdrettsnæringen og har mer enn 100 bedrifter og organisasjoner som medlemmer.

Annonse

Klyngen bygger på de to tidligere Arena-prosjektene Teknologi akvARENA og Smart Water Cluster. Målet er å levere teknologi for bærekraftig vekst i akvakulturbasert matproduksjon verden rundt, og etablere en global posisjon for oppdrettsteknologi fra Norge.

- Denne klyngen bør kunne ta en solid posisjon innenfor mulighetsområdet havrommet, sier Vigdis Harsvik, direktør for Innovasjon Norge Sør-Trøndelag.

– Prosjektet er godt etablert og fremstår allerede som en sterk og helhetlig leverandørgruppe til oppdrettsindustrien, legger hun til.

Blant virksomhetene i klyngen er leverandører som Aqualine, Aqua Gen, Stranda Prolog, AKVA Group, Xylem Water Solutions, Salmar, Lerøy og Åkerblå. I tillegg er kunnskapsmiljøene NTNU, SINTEF, Nofima, MARINTEK, Akvaplan Niva, NINA og Veterinærinstituttet med i klyngen. I alt representerer klyngen en omsetning på nærmere 50 milliarder kroner og mer enn 15 000 ansatte.

- Dette er det neste steget for å skape en ny viktig industri for Norge. Tidligere analyser har vist et potensial for omsetning fra leverandørene til oppdrettsnæringen på nærmere 125 milliarder kroner i 2050.  Gjennom NCE Aquatech Cluster skal vi bidra til at denne målsettingen kan realiseres, sier prosjektleder Kristian Henriksen i Aquatech Cluster

- Dette er resultatet av en langsiktig satsning. Helt siden 2007 har leverandørindustrien, oppdrettsbedrifter og FoU-institusjoner strategisk samarbeidet om blant teknologiutvikling. Nå får vi endelig statusen som skal til for å løfte dette til et nytt nivå og skape en sterkere global posisjon for norsk oppdrettsteknologi, sier styreleder Noralf Rønningen.

Samarbeid er fremtidens konkurransekraft

Næringslivet møter internasjonal konkurranse både ute og hjemme, og for bedrifter som ønsker å vokse er innovasjon, markedsorientering og internasjonalisering avgjørende.

- Bedrifter som deltar i et klyngeprosjekt har i løpet av de første tre årene en gjennomsnittlig høyere årlig vekst i omsetning på 6,6 prosentpoeng, og 4,9 prosentpoeng vekst i antallet ansatte, sammenlignet med bedrifter som ikke er med i klynger, sier Vigdis Harsvik, direktør for Innovasjon Norge Sør-Trøndelag.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse