Gå til innhold
Annonse
Lukket merd, AkvaDesign AS, anlegg
Lukket merd, AkvaDesign AS, anlegg

Akvadesigns lukkede anlegg høster anerkjennelse hos Alv Arne Lyse, prosjektleder for NJFF og Norske Lakseelvers villaksprosjekt. - Dette går i den retningen vi mener er helt nødvendig for å løse utfordringene næringen står overfor, kommenterer dem.

Annonse

I disse dager er Mattilsynet og oppdrettsindustrien i ferd med å gjennomføre en omfattende nedslakting og brakklegging av lokaliteter i Nord-Trøndelag etter at det ble påvist skyhøye nivåer av lus. Lusen viser omfattende resistens mot de mest brukte lusemidlene og næringen setter nå sin lit til hydrogenperoksid og spyling.

Lyse er bekymret for resistens mot hydrogenperoksid. Foto: Kyst.no
Lyse er bekymret for resistens mot hydrogenperoksid. Foto: Kyst.no

- På et større seminar om lakselus i Bergen i midten av september kom det fram at det også er registrert tendenser til resistens mot hydrogenperoksid (H2O2) i Nord-Trøndelag. Allerede tidlig på 1990-tallet ble det publisert resultater fra Skottland som dokumenterte at man etter hvert måtte opp i så høye konsentrasjoner at det også drepte oppdrettsfisken, skriver NJFF.

Alv Arne Lyse mener situasjonen i Nord-Trøndelag viser hvor viktig det er med satsning på lukkede anlegg.

- Situasjonen i Nord-Trøndelag er prekær. Bruk av hydrogenperoksid har vært absolutt siste skanse etter at lusen har blitt resistent mot de tilgjengelige lusemidlene. Da er det paradoksalt at næringen - eller i det minste politikerne og myndighetene på vegne av dem - ikke er villige til å trekke den eneste logiske slutningen når Akvadesign i samme område viser at det er mulig med produksjon av lusefri oppdrettslaks. De ligger jo midt i området der det samtidig er total lusekrise i åpne anlegg, sier Lyse.

Les også: Slaktet første laks fra lukket anlegg

Alv Arne Lyse
Alv Arne Lyse

- Lukket teknologi bør bli konkurransefortrinn

Han mener myndighetene må være en pådriver og stimulator for at denne utviklingen fortsetter. Samtidig understreker han at dette er en første start på noe som ser lovende ut og kan bli veldig bra, men at veien framover ikke nødvendigvis er helt uproblematisk. Akvadesign viser bare en av flere mulige måter for å produsere i lukka anlegg.

- Akvadesign har imidlertid tatt den prisverdige rollen å ta plass i førersetet. Dette går i den retningen vi mener er helt nødvendig for å løse utfordringene næringen står overfor, ikke minst med hensyn til lakselus. Etter det vi har forstått, har de også langt lavere dødelighet i produksjonsfasen, der åpne merder til sammenligning har ca 20 prosent dødelighet i en produksjonssyklus fram til slakting. I tillegg kommer momentet med at fôrrester og avføring samles opp, slik at man får lavere kostnader og mindre sløsing av viktige fôr-ressurser, unngår "pelletssei" og kan utnytte avfallet, kommenterer Lyse.

Han mener at de grønne konsesjonene som lyses ut i begynnelsen av oktober bør være forbeholdt selskaper som satser på å utvikle lukket teknologi.

- Disse bør man nå kreve blir gitt til selskap som bruker lukka teknologi. Teknologien er nå på full fart inn på markedet. Konkurransen fra andre land er allerede på vei: Det finnes i dag allerede to store lukkede anlegg på land i Danmark, som er dimensjonert for å produsere mer enn 1000 tonn laks i året. Åpne merder i sjø har vært et konkurransefortrinn for Norge til nå. I framtiden bør lukkede anlegg i sjø bli det samme. Nå har iallfall ikke lenger myndighetene og næringen belegg for påstandene at teknologien ikke finnes, avslutter Lyse.

Les også: Norsk teknologi skal løfte russisk lakseoppdrett

Les også: - I dialog med andre potensielle kunder

Annonse