Gå til innhold
Annonse

NMF klager inn konsesjon til settefiskanlegg i Steigen

Kurt Oddekalv
Kurt Oddekalv

Norges Miljøvernforbund (NMF) er oppgitt over at fylkesmannen i Nordland har gitt konsesjon til settefiskanlegg i det flotte området Forsan i Steigen kommune. Fiskeavføring tilsvarende omtrent 10 tusen innbyggere vil med konsesjon slippes ut i et flott naturområde.

Annonse

I denne saken har lokale grunneiere blitt fullstendig overkjørt, skriver NMF på egne hjemmesider. Norges Miljøvernforbund har hele tiden gått imot Mainstream Norway AS’ foreslåtte etablering av et nytt settefiskanlegg ved Forsan i Steigen kommune. Formålet med Mainstream Norway AS’ reguleringsplan er å legge til rette for etablering av et nytt settefiskanlegg for produksjon av smolt i forbindelse med Nord Salten Kraftlags etablering av Forsavatnet kraftverk som skal forsyne anlegget med ferskvan.

Truer med å klage saken inn til Miljøverndepartementet

Anlegget vil anslagsvis kreve hele 100 tusen liter ferskvann i minuttet! Det er et veldig stort problem at vi har få frie elveutløp igjen her til lands. Regulering av vassdrag har sammen med fiskeoppdrettsnæringen ført til at mange arter som er avhengig av ferskvann og elver er truet. NMF har nå klaget saken inn til Miljøverndepartementet.

Annonse